Coronavirus

Medewerkers Soweco en gemeenten samen aan de slag met uitwerking gemaakte afspraken

Publicatiedatum: 
7 mei 2020

Medewerkers van Soweco en van de zes gemeenten in de regio Almelo zijn samen begonnen om de in maart gemaakte afspraken tussen de gemeenten en Soweco uit te werken naar de dagelijkse praktijk. Zodat het plaatsen en begeleiden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie na 1 januari 2021 onverminderd doorgaat. Onderdeel van de afspraken is ook dat de Gemeenschappelijke Regeling, de juridische vorm, waarmee de gemeenten nu gezamenlijk Soweco besturen, wordt opgeheven. De colleges vragen de gemeenteraden om hier goedkeuring aan te geven.

In de gemaakte afspraken is geregeld dat alle taken, die Soweco nu vervult, vanaf 2021 onder directe regie van de zes afzonderlijke gemeenten komen. Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan dit zelf organiseren. Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden pakken dit voor een deel gezamenlijk op in een nieuwe organisatie, met een bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak. Deze nieuwe situatie geeft de gemeenten meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. En samen met het lokale bedrijfsleven te werken aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

Praktijk

In de dagelijkse praktijk heeft de aanpassing van de besturingsvorm voor de kwetsbare medewerkers van Soweco vrijwel geen gevolgen. Hun dienstverband gaat van de Gemeenschappelijke Regeling over naar de gemeente waar ze wonen. Ze behouden hun arbeidsvoorwaarden en passende begeleiding. En ze blijven zoveel mogelijk werken op hun huidige werklocatie, in het bestaande team. De groenmedewerkers worden opgenomen in de buitendiensten van de gemeenten. Verder hebben de gemeenten en Soweco afgesproken dat de kennis en kunde van de begeleidende medewerkers beschikbaar moet blijven. Daarom worden zij allemaal overgenomen door de zes gemeenten. Door de evenredige inzet van de zes gemeenten kunnen hierbij gedwongen ontslagen worden voorkomen.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling

De colleges vragen de gemeenteraden goedkeuring te geven aan de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Als de raden akkoord gaan wordt er een liquidatieplan gemaakt, waarin zowel oog is voor de financiƫle als de personele gevolgen. De opheffing van de GR brengt kosten met zich mee. Maar dit wordt aanzienlijk beperkt, omdat alle stafmedewerkers ook worden overgenomen door de gemeenten. Bovendien kunnen de overgebleven kosten deels worden opgevangen door de reserves, die in de GR aanwezig zijn. De jaarlijkse uitvoeringskosten gaan voor de gemeenten niet omlaag, maar op termijn zijn wel efficiencyvoordelen te behalen.