Coronavirus

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen – Thema Ondernemersklimaat

Publicatiedatum: 
4 jun 2019

Stand van zaken

Op 29 januari 2019 heeft wethouder Ursula Bekhuis met de besturen van alle ondernemersverenigingen om tafel gezeten. De agenda van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen voor ondernemers, Werk aan de winkel, is daar besproken. De ondernemers gaven aan een Visie op Ondernemen niet nodig te vinden. Men is voorstander van een pragmatische aanpak.

Wel willen de ondernemers graag:

  • Sparren met elkaar over thema’s
  • Uitwisselen van hetgeen speelt in een kern en elkaar helpen: hoe kunnen we elkaars sterke punten versterken?


De ondernemers willen gezamenlijk een Speerpuntenagenda Ondernemersklimaat Tubbergen opstellen. Wat is per kern belangrijk voor de ondernemers? Wellicht kunnen we hiermee richting Provincie om financiële ondersteuning voor initiatieven te krijgen: Economisch Masterplan Tubbergen. De ondernemers  hebben afgesproken hier in juni met elkaar verder over te praten. 

De gemeente gaat samen met een aantal ondernemers het beleid onder de loep nemen: past het beleid nog bij de gemeente Tubbergen? Is het beleid voldoende bekend bij de ondernemers?

De ondernemers geven aan dat de werkwijze van de gemeente ten aanzien van ondernemersvragen nog lang niet bij alle ondernemers bekend is. Daarom wordt voorgesteld om deze via de nieuwsbrief en misschien ook andere communicatiekanalen zoals Op en Rond de Essen nogmaals onder de aandacht te brengen. Het gaat dan om de bedrijfsconsulent en het Ondernemersservice team.

Ursula Bekhuis geeft aan dat de gemeente ten aanzien van grondbeleid op basis van behoefte aan de slag gaat. We gaan dus niet zomaar grond kopen maar als er actuele vraag naar kavels is, dan horen we dat graag als gemeente zodat we samen kunnen optrekken.

De ondernemers opperen het idee om een startershuis in de gemeente Tubbergen te realiseren waar starters de eerste vijf jaar goedkoop kunnen werken. De gemeente verkent de mogelijkheden hiertoe.