Coronavirus

Lintjesregen

Publicatiedatum: 
26 apr 2021
Lintjesregen 2021 Tubbergen

Vandaag, op de dag van de jaarlijkse Lintjesregen, heeft burgemeester Haverkamp aan vier dames en zes heren laten weten dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Voor dit speciale moment ging de burgemeester persoonlijk langs bij de gedecoreerden. De inwoners ontvangen hun lintje als blijk van waardering omdat zij zich op bijzondere wijze, en vaak vrijwillig, hebben ingezet voor onze samenleving.

De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • Mevr. Maria Berendina Rosa (Marietje) Nijland uit Albergen
 • Dhr. Walter Fransiscus Antonius (Walter) Lansink uit Albergen
 • Dhr. Hendrikus Johannes (Henk) Koorman uit Geesteren
 • Dhr. Johannes Hendrikus (Hans) van Bentheim uit Geesteren
 • Dhr. Marinus Johannes Gerardus (Marinus) Hilberink uit Geesteren
 • Mevr. Maria Hendrika Auxilia (Marietje) Timmers uit Tubbergen
 • Mevr. Maria Hendrika (Marian) Lentferink-Krone uit Fleringen
 • Dhr. Gerardus Bernardus Maria (Gerard) Kuipers uit Fleringen
 • Dhr. Gerhardus Albertus Maria (Gerard) Schepers uit Fleringen
 • Mevr. Cornelia Gerritdina Maria (Corine) Timmers-Goossen uit Vriezenveen
 • Doet haar vrijwilligerswerkzaamheden in de gemeente Tubbergen


Allen van harte gefeliciteerd!


Rij 1: de heer Lansink en de heer Hilberink
Rij 2: mevrouw Timmers en mevrouw Nijland
Rij 3: mevrouw Lentferink-Krone en meneer Koorman
Rij 4: meneer Schepers en meneer van Bentheim
Rij 5: meneer Kuipers en mevrouw Timmers-Goossen

fotocollage lintjesregen Tubbergen 2021
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Motivaties

Marietje Nijland, Albergen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Marietje Nijland wordt geëerd vanwege haar bijzondere inzet voor de Heilige Pancratiusparochie, in het bijzonder de kerk in Albergen. Al sinds 2003 verricht ze er vrijwilligerswerk. Dat begon als lid van de kostersgroep, een taak die ze tot de sluiting van de kerk toe vervulde. Daarnaast heeft ze misdienaars begeleid en was ze verantwoordelijk voor het onderhoud van de Mariakapel, de bestelling van de kaarsen, hosties en andere benodigdheden voor de liturgie. Ook was ze lid van de kerkschoonmaakgroep en was ze een van de koperpoetsers. Daarnaast verzorgde ze de liturgische kleding en bezorgde ze informatieblad Ons Contact. Eerder was ze lid van de werkgroep peutercrèche. Niet alleen de kerk profiteert van de secure manier van werken van Marietje Nijland; ook garaagebedrijf Wesselink is haar dankbaar voor haar onbezoldigde inzet. Zij onderhoudt daar de plantsoenen en de plas. Marietje Nijland werd een onmisbare schakel in de Albergse kerk genoemd. Op 21 februari was de laatste viering in de kerk, die daarna sloot en het einde betekende van het vrijwilligerswerk van de gedecoreerde. 

Marietje Nijland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Walter Lansink, Albergen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Hoewel nog maar 44 jaar oud, heeft Walter Lansink al een lange staat van dienst als het gaat om inzet voor Albergen. Hij was in 1992 een van de grondleggers van de Bökk’nheurnkes, de jongerencarnavalsvereniging. Al op zijn 15de werd hij er voorzitter van. In 1998 werd hij betrokken bij de organisatie van de Alberger carnavalsoptocht, waar hij later voorzitter van werd en de optocht zo een professionele uitstraling gaf. Eerder zette Lansink Albergen op de kaart met de roemruchte wereldrecordpogingen in de jaren ’90, zoals het wereldrecord ballonnen oplaten. In het verleden was hij het jongste raadslid van de gemeente Tubbergen. Daarnaast is Lansink al 26 jaar vrijwilliger bij de Volksfeesten Albergen en al 23 jaar bij VV de Tukkers, waarvan 11 jaar in de sponsorcommissie. Hij is ook nog leider van een elftal en in het verleden ook scheidsrechter. Daarnaast is hij nog collectant, hulpsinterklaas en lid van het stembureau.

Walter Lansink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Henk Koorman, Geesteren, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Speciale aandacht voor Henk Koorman omdat hij zich al zoveel jaren verdienstelijk maakt voor het dorp Geesteren. De stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland Koorman is dank verschuldigd voor alle uren die hij besteedt aan het organiseren en begeleiden van de scootmobieltochten in Geesteren. Al ruim 15 jaar is Koorman actief voor de Vogelwerkgroep Geesteren. Eerst in het bestuur, daarna ging hij over op het vervaardigen van de inmiddels bekende nestkastjes. Daarnaast is Koorman betrokken bij het scholenproject ‘Red de vlinder en de bij’ en werkt hij aan het in stand houden van vogels, de grutto in het bijzonder. Koorman is al 20 jaar vrijwilliger bij de heilige Pancratiusparochie, locatie Geesteren, als coördinator van het tuinonderhoud van de kerk, de pastorietuin en de kapel. Daarnaast ondersteunt hij bij het onderhoud van het kerkhof. Dit jaar wordt Henk Koorman 80 jaar en dat moment heeft hij uitgekozen als einddatum voor zijn vrijwilligerswerk voor de kerkgroeptuin.

Henk Koorman
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Hans van Bentheim, Geesteren, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Hans van Bentheim wordt geëerd vanwege zijn inzet voor de Geesterse gemeenschap. Van Bentheim is bij Jong Nederland Geesteren – tot 7 jaar geleden – maar liefst 40 jaar en vier maanden actief vrijwilliger geweest. Jong Nederland Geesteren is een samenvoeging van het Jongensgilde en het Meisjesgilde. Na de fusie werd Van Bentheim penningmeester; een taak die hij secuur en gedreven uitvoerde. Van Bentheim is daarnaast betrokken bij voetbalvereniging Stevo. Als jeugdcoördinator en lid van het jeugdbestuur toonde hij zich een loyale clubman; nu nog is hij leider van Stevo 1. De gedecoreerde heeft nog een belangrijke taak, namelijk als mantelzorger van zijn broer. Doordat Van Bentheim zich altijd een betrokken, eerlijke en actieve vrijwilliger heeft getoond, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans van Bentheim
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Marinus Hilberink, Geesteren, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Betaald werk of vrijwillligerswerk, Marinus Hilberink verricht het met precisie en zorgvuldigheid. Vanwege zijn leeftijd heeft hij zijn taken neergelegd die bestonden uit vele uren onbetaald werk. In 1978 werkte Hilberink in loondienst bij dorpshuis Erve Kampboer in Geesteren, maar toen hij in 2003 officieel beheerder-af was, bleef hij er actief als vrijwilliger. Daarvoor zette hij zich al in voor het Gastenweekend in Geesteren, later gevolgd door taken als de organisatie van de wandeldriedaagse. Ook was hij lid van de schoffelploeg van het Noaberplein. Daarnaast helpt Hilberink bij het organiseren van de maandelijkse seniorenbingo en de kaartavonden voor senioren. In 1984 was hij prins carnaval. In de kerk in Geesteren was hij koster bij ruim vijfhonderd uitvaarten. Ook was hij coördinator van de kosters. Tot slot heeft hij zich jaren een loyale clubman getoond voor voetbalvereniging Stevo, onder meer voor de VUT-ploeg.

Marinus Hilberink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Marietje Timmers, Tubbergen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Marietje Timmers weet hoe belangrijk het is om te kunnen blijven meedoen in de maatschappij, ondanks moeilijke omstandigheden. Daarin is ze een groot voorbeeld voor anderen. 7 jaar lang was ze bezorger bij Tafeltje Dekje van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Ook heeft ze huisbezoeken afgelegd in het kader van Senioren op Eigen Kracht en was ze betrokken bij de vrijwilligerscentrale. In 2012 moest ze stoppen bij Welzijn Tubbergen Dinkelland wegens ziekte. Na enig herstel sloot ze zich aan bij de Tubbergse afdeling voor cliëntondersteuning van stichting Hersenletsel Overijssel, waar ze de financiën verzorgde. Daarna nam ze deel aan de organisatie van de lotgenotenbijeenkomsten in Almelo en speelde ze een grote rol in de verspreiding van de algehele bekendheid van Niet-aangeboren Hersenletsel. In 2013 werd ze lid van de WMO adviesraad van Almelo, waar ze penningmeester van werd. 3 jaar geleden kwam ze als geroepen voor de Tubbergse afdeling van KBO/PCOB die een bekwaam persoon als penningmeester zochten. Als financieel deskundige heeft ze zich volop ingezet voor de samenleving en daarom is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marietje Timmers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Marian Lentferink-Krone, Fleringen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Naast haar drukke werkzaamheden op de melkveehouderij en voorheen haar werk als groepsleerkracht, houdt Marian Lentferink altijd tijd vrij voor haar vrijwilligerswerkzaamheden. Zij liet een aantal verenigingen uitgroeien tot bloeiende verenigingen. In Dorpsraad Fleringen had Lentferink verschillende functies, waaronder dorpsraadlid, secretaris en kantinemedewerker in de Spil. Ook was ze werkgroeplid van het Kruispunt. Ze zorgt er al 30 jaar voor dat het parochieblad telkens op tijd klaar is. Lentferink was een van de grondleggers van de Kroezeboomfeesten, het evenement dat met Lentferink in de organisatie zelf het 30-jarig jubileum mocht vieren. Jong Nederland Fleringen is mede dankzij haar inzet flink gegroeid. Daarna richtte ze de ‘Vrienden van Jong Nederland Fleringen’ op, waardoor de club nog steeds dankbaar gebruik kan maken van de inzet van een club oud-leidinggevenden. Daarnaast is ze een van de vaste medewerkers van de Luisterlijn en verzorgt ze voor het Cultuurhoes in Albergen de ouderenbegeleiding als taxichauffeur van de koffieochtenden. Ook is ze maaltijdbezorger voor Welzijn Tubbergen Dinkelland en was ze voorheen actief voor de KPJ, het toneel en carnaval.

Marian Lentferink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Gerard Kuipers, Fleringen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Duurzaamheid is het kernwoord in de carrière van Gerard Kuipers, zowel professioneel als vrijwillig. Bij zijn werkgever Remondis weet hij zijn vooruitstrevende ideeën - over onder meer recycling - te combineren met een commerciële inslag. Die kwaliteiten weet Kuipers ook in te zetten in zijn vrijwillige werkzaamheden bij onder meer de Dorpsraad Fleringen waar hij 11 jaar voorzitter van was. In die tijd was hij een van de oprichters van kulturhus de Spil, waar hij vervolgens voorzitter van werd. Kuipers was de kartrekker van het kulturhus, inclusief sportzaal, bibliotheek en repetitielokaal. Al deze ambities zijn waargemaakt in Kulturhus Fleringen. Het is dankzij de stichting Duurzaam Fleringen, waar Kuipers oprichter en bestuurslid van is, dat Fleringen zich een van de duurzaamste dorpen van de provincie mag noemen. Daarnaast is Kuipers lid van het duurzaamheidsplatform van de gemeente Tubbergen, bestuurder van stichting het Rabobankgebouw en bestuurder van Essenkracht Duurzaam. Al deze duurzame activiteiten hebben er voor gezorgd dat Kuipers is benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Gerard Kuipers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Gerard Schepers, Fleringen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Gerard Schepers trad al op jonge leeftijd toe tot verschillende besturen van verenigingen, waaronder die van de Motorcross Fleringen, wat zelfs uitgroeide tot een nationaal evenement. In 1988 werd hij voorzitter van de Dorpsraad Fleringen, waarmee hij zich inzette voor een multifunctioneel gebouw dat daadwerkelijk werd gerealiseerd. Het was de voorloper van kulturhus de Spil. In 2010 nam Schepers de verantwoordelijkheid op zich voor de garantstelling voor het nieuwe kulturhus de Spil. Bedrijven gingen garant staan voor de exploitatie ervan en geen enkel ander kulturhus had deze constructie, maar in Fleringen werkte het. Schepers heeft zich altijd ingezet voor de leefbaarheid van Fleringen. Dat uitte zich in verschillende initiatieven ter bevordering van verkeersveiligheid, woningbouw, cultuur en sport. Ook zette hij zich in voor het Kingsnight Festival. Daarnaast is hij sinds 2003 voorzitter van Voetbalvereniging Fleringen. Vanwege zijn initiatieven en inzet om de leefbaarheid van Fleringen te vergroten, is Gerard Schepers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gerard Schepers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Corine Timmers-Goossen, Weitemanslanden, Lid in de Orde van Oranje Nassau
De vrijwillige activiteiten van Corine Timmers-Goossen spelen zich grotendeels in Harbrinkhoek af, vandaar dat de inwoonster van de gemeente Twenterand (Corine Timmers woont in de Weitemanslanden), is gedecoreerd door burgemeester Haverkamp van Tubbergen. Timmers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau onder meer vanwege haar inzet voor de EHBO-vereniging waar ze al 27 jaar instructeur is. Dit jaar stopt ze daarmee. Timmers deed en doet nog veel meer vrijwilligerswerk. Daar begon ze op haar 16de al mee bij de KPJ. Later volgden meerdere activiteiten, waaronder de AED-werkgroep die onder leiding van Timmers heeft gezorgd voor een goed verspreid AED-netwerk in Harbrinkhoek, Mariaparochie en het buitengebied. Timmers is ook nog voorzitter van Welzijnsbevordering Harbrinkhoek-Mariaparochie. Tot 2009 was ze bovendien voorzitter van de Zonnebloem Mariaparochie-Harbrinkhoek. Bij Corine Timmers staat altijd de essentie voorop, maar met een lach.

Corine Timmers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-