Coronavirus

Langer zelfstandig wonen met Blijverslening

Publicatiedatum: 
6 dec 2018
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is een wens van veel mensen. Om dat te bewerkstelligen moeten soms noodzakelijke woningaanpassingen worden verricht die kosten met zich meebrengen. De gemeente Tubbergen ondersteunt inwoners hierin met de Blijverslening. De gemeente stelt het geld beschikbaar en stalt het bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), die de financiële toets doet en de regeling beheert. In de begroting voor 2019 is hiervoor een bedrag van 500.000 euro opgenomen.

Met de Blijverslening, die in gaat op 1 januari 2019,  wil de gemeente Tubbergen zelfstandig wonen stimuleren door woningen levensloopbestendig te maken. lening is opengesteld voor alle inwoners van de gemeente Tubbergen en geldt voor alle woningen in de gemeente; zowel bestaand als nieuw en zowel koophuizen als huurwoningen.

Passende maatregelen dankzij Blijverslening
Verwacht wordt dat de vraag naar reguliere woningen die geschikt zijn voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning de komende jaren alleen maar verder groeit. Levensloopbestendige woningen en een levensloopgeschikte woonomgeving zijn hierin van essentieel belang. Door gebruik te maken van de Blijverslening kunnen woningen volgens wethouder Erik Volmerink beter worden aangepast aan de wensen en behoeftes van de bewoners. “Bijvoorbeeld door het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond, het geschikt maken van een badkamer voor verzorging of het verwijderen van drempels”, zeg hij.

Geen verhoging preventieve zorgkosten
Tegenwoordig worden veel woningaanpassingen mede mogelijk gemaakt met Wmo middelen. Hiervoor is een indicatie nodig. Dat is bij de Blijverslening niet het geval. Inwoners kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen door middel van het aanleveren van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers. Na toetsing en goedkeuring van de gemeente ontvangt de bewoner een toewijzingsbrief en een aanvraagformulier voor de Blijverlening bij SVn. De financiële toets van SVn bepaalt of de bewoner in aanmerking komt voor de lening.

Looptijd bepaalt rente
Bij een consumptieve Blijverslening, voor aanpassingen zoals een inductiekookplaat of een traplift, gaat het om een minimaal te lenen bedrag van 2.500 euro en maximaal 10.000 euro. Maximaal 20% mag worden ingezet  voor duurzaamheidsmaatregelen zoals de installatie van zonnepanelen. Bij een hypothecaire lening is het maximale leenbedrag 50.000 euro wat kan worden ingezet voor aanpassingen aan de woning voor een veiliger verblijf. De looptijd van de lening is bepalend voor de hoogte van de te betalen rente. Bij een looptijd van tien jaar is de rente van een consumptieve lening 2,8 procent en bij een hypothecaire lening 1 procent. (is momentopname)

Voor 2019 is een begrotingsbedrag van 500.000 euro opgenomen voor de uitvoering van de Blijverslening van SVn. De lening werkt volgens het principe van een zogeheten ‘Revolverend fund’. Uit dit fonds worden leningen verstrekt die op termijn, inclusief rentevergoeding, weer terugvloeien naar de gemeente Tubbergen. “Met de Blijverslening hopen we dat de Wmo kosten op den duur lager zullen worden”, zegt Erik Volmerink. “Om te kunnen inschatten of de Blijverslening een succes wordt, zijn eerst ervaringen nodig. Over drie jaar volgt daarom een evaluatie.”

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over de Blijverslening.

Blijverslening Svn
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-