Coronavirus

Landelijke maatregelen

Lockdown nodig om snel oplopend aantal besmettingen tegen te gaan
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.


Bekijk hier de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verzwaring van de maatregelen.

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 vervangt noodverordeningen
Sinds dinsdag 1 december 2020 zijn de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de bijbehorende ministeriele regelingen voor de komende drie maanden van kracht. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer en het lokale bestuur meer betrokkenheid. Deze wet en de regelingen vervangen de noodverordeningen. De minister van VWS kan, indien nodig, de maatregelen wijzigen via een nieuwe regeling. Dit wordt altijd aangekondigd via de bekende persconferentie van de minister-president en minister de Jonge.

Mondkapje verplicht
De huidige maatregelen blijven dus van kracht. Nieuw is dat per 1 december een mondkapje verplicht is in publieke ruimtes. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en in het stadhuis. Eerder was dit een dringend advies. De burgemeester kan geen ontheffing verlenen voor de mondkapjesplicht. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Meer informatie over de mondkapjesplicht.

Ontheffingen en gemeentelijke verordeningen
De bevoegdheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus komen bij de burgemeester te liggen en niet meer bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. Het regionaal crisisteam blijft bestaan als overlegplatform van alle Twentse burgemeesters.

Los van bovenstaande geldt dat de gemeente met eigen gemeentelijke verordeningen en bevoegdheden zelf binnen de wet regels kan stellen. Denk daarbij aan: het afsluiten van straten, gebieden en parken, het verplaatsen van markten of aanpassen van terrassen vanwege het risico van opeenhoping van mensen.  Bij de bestrijding van covid-19 hebben de bevoegdheden uit de Tijdelijke Wet voorrang boven andere (reguliere) bevoegdheden.