Coronavirus

Kwaliteitsplan Openbaar Groen gereed

Publicatiedatum: 
18 feb 2020

Een mooie groene omgeving met beplanting waar de buurt blij van wordt en speelvoorzieningen waar kinderen niet weg zijn te slaan. Dat is het resultaat van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, waaraan samen met inwoners intensief is gewerkt. Een prachtig plan, maar nu het geld nog.

In de afgelopen twee jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en zijn ideeën uitgewerkt tot een concreet plan inclusief het benodigde budget. “Per dorp hebben dorpsraden en inwoners aangegeven wat hun behoeften zijn op het gebied van de openbare ruimte”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Er zijn veel mensen met ons in gesprek gegaan en zij hadden goede ideeën. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. De inbreng is uitgewerkt tot het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Een goed doordacht plan, maar de tijd heeft ons ingehaald. Binnen de huidige begroting is helaas geen ruimte om het plan uit te voeren zoals we dat graag zouden willen. Dat is jammer, maar  het geld kan maar één keer uitgeven worden en daarin moeten keuzes worden gemaakt. Wat we uit het Kwaliteitsplan wel en niet kunnen doen zal jaarlijks afhangen van de begroting.”

Desondanks probeert de gemeente binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk dingen te doen die in het Kwaliteitsplan opgenomen zijn. “Denk bijvoorbeeld aan het extra zaaien van bloemenmengsels voor de biodiversiteit.” Ook het normale onderhoud van de openbare ruimte blijft gewoon doorgaan. “Daar hebben we elk jaar een budget voor”, legt Volmerink uit. “Dus bijvoorbeeld het onderhouden van de plantsoenen blijft doorgaan, maar de veranderingen van plantsoenen zoals die in het Kwaliteitsplan zijn opgenomen kunnen we niet allemaal doen.”

Doel kwaliteitsplan

Met het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) streeft de gemeente Tubbergen naar een gezonde en duurzame inrichting van het openbaar groen en speelvoorzieningen. Daarmee wil ze dat de dorpen in de toekomst aantrekkelijk blijven om in te wonen, ontmoeten, spelen en recreëren. Daarbij is er aandacht voor de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hittestress en hevige regenval en ook maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit. Om de ideeën en wensen te realiseren zoals deze in het Kwaliteitsplan staan, is er jaarlijks rond de € 270.000 nodig. De gemeenteraad maakt bij het opstellen van de begroting jaarlijks keuzes waar zij geld aan willen uitgeven. In november stelt de raad de begroting voor 2021 vast. Dan zal duidelijk worden hoeveel geld er uitgegeven kan worden aan het Kwaliteitsplan.

Biodiverse bloemen in veld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-