Jeugdwet

Als u een hulpvraag heeft voor kinderen jonger dan 18 jaar kunt u hiervoor terecht bij team Ondersteuning & Zorg. U wordt geholpen door een Jeugdconsulent. De jeugdconsulent wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor één plan per gezin. Er wordt geprobeerd problemen zo snel mogelijk en dichtbij huis op te lossen op eigen kracht, of met hulp van vrienden, familie of buren. Als het nodig is, is er professionele hulp mogelijk. Om dat te organiseren werken de jeugdconsulenten nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties.

Algemeen:

Wat u moet weten:

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. U kunt hierbij denken aan:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
  • zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • aanpak van kindermishandeling (voor meer informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld zie Huiselijk geweld of Veilig Thuis Twente)

De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.

Vragen?

Heeft u nog een vraag of twijfels of u een melding kunt indienen? Bel of mail met team Ondersteuning & Zorg op (0546) 628 000 of zorg@tubbergen.nl

Wat u moet weten

U kunt hier eventueel makkelijk en snel uw hulpvraag melden. Aan de hand van uw melding wordt er contact met u opgenomen door een consulent van Team Ondersteuning & Zorg.

Let op, dit is niet bedoeld voor een melding indienen voor een alarmerende situatie waarbij de veiligheid van een of meerdere personen in het geding is. Zie hiervoor Veilig Thuis Twente of bel met een jeugdconsulent van de gemeente via 0546-628000. Indien er sprake is van een spoedeisende en gevaarlijke situatie, moet u bellen met het alarmnummer 112.