Coronavirus

Jeugd in Tubbergen helpt de gevolgen van Corona omdraaien: AnoroC

Publicatiedatum: 
23 apr 2021

We zien dat de Coronamaatregelen vooral met jongeren veel doet. De focus op de positieve dingen in het leven lijkt soms ver weg. Om deze reden werd er donderdag 22 april een online bijeenkomst georganiseerd met als doel de gevolgen van Corona om te draaien. De bijeenkomst heette dan ook toepasselijk AnoroC. Tijdens deze bijeenkomst zijn jongeren, sociaal werkers, scholen, sportverenigingen, dorpsraad, jeugddorpsraad en de gemeente Tubbergen samen in gesprek gegaan over vraagstukken waar jongeren in deze tijd tegenaan lopen en hoe we het Noaberschap kunnen inzetten voor een positieve draai aan deze tijd. 

De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst was de brandbrief jeugd. Februari jongstleden ondertekende wethouder Hilde Berning, samen met 150 wethouders Jeugd uit heel Nederland, een brandbrief om bij het Rijk aandacht te vragen voor de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd.

Wethouder Hilde Berning: We zien dat corona alle groepen in de samenleving hard treft. We zien inmiddels ook dat, met name in de tweede lockdown, daar één groep in negatieve zin bovenuit springt en onderbelicht blijft; de jongeren en jongvolwassenen. Zij hebben het nodig dat we er voor ze zijn en dat we dit ook aan hen laten weten.

Gevolgen beperken

De gemeente Tubbergen vraagt zich continu af hoe we de mentale weerbaarheid bij de jeugd kunnen vergroten en zorgen dat de gevolgen van COVID-19 ook ná de Corona-crisis beperkt blijven. We willen deze problematiek benaderen vanuit het uitgangspunt ‘zo gewoon mogelijk handelen in ongewone situaties’. Niet alleen de negatieve zaken benadrukken maar ook kijken naar de positieve dingen in het leven en hoe we er voor elkaar kunnen zijn. We kijken daarbij dus wat nodig is om de sociale omgeving van en rondom kinderen en jongeren sterker te maken.

Samen staan we sterker

Samen kunnen we bijdragen aan het geluk van de jeugd in ons dorp, in onze stad, in onze gemeente. Niet alleen de ouders hebben een verantwoordelijkheid, maar ook de leraar op school, de buren, de sportclub, de vrienden, de carnavalsvereniging, de wijkagent, de jongerenwerker, de jeugdconsulent van de gemeente. Niemand kan het alleen; we hebben elkaar allemaal nodig en in Tubbergen gaan we voor een inclusieve samenleving. Juist daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan.  

Denk met ons mee

Met de informatie en resultaten uit de online bijeenkomst wordt er op dorps- en stadsniveau een plan ontwikkeld wat specifiek ingaat op veerkracht van de jeugd en de directe kring aan mensen hieromheen. Alle aanwezigen zijn gemotiveerd en geïnspireerd om nog meer voor elkaar te zorgen en hier een betekenisvolle bijdrage in te leveren.

“We vinden het belangrijk om met de jongeren in gesprek te gaan. Niet over ze praten, maar met ze praten.” Aldus Berning. De gemeente roept dan ook graag meer jongeren op om verder mee te denken om AronoC te bereiken.

Samen in de actie

De eerste concrete actie die uit de bijeenkomst gisteravond is gerold is dat jongeren uit diverse dorpen in de gemeente Tubbergen samen aan de slag gaan. Er wordt een tour georganiseerd door de dorpen waar verschillende dingen te zien, horen, halen of nuttigen zijn. Daarbij gaat de gemeente jongeren koppelen aan FC Noaber om deze activiteit te realiseren samen met het verenigingsleven. Uiteraard met oog voor de dan geldende coronamaatregelen. Eén ding is zeker. De jongeren zijn digitaal-moe. Ze zijn toe aan fysieke activiteiten.

Geïnspireerd geraakt en ook graag meedenken en meepraten? Neem contact op met Margit Bouman via: M.Bouman@Noaberkracht.nl of 06-18068791.

microfoon
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-