Coronavirus

Het Maatschappelijk akkoord

Het Maatschappelijk akkoord 2.0

Het Maatschappelijk akkoord
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we in plaats van het traditionele coalitieakkoord samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) opgesteld.

Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we met elkaar teruggekeken op het eerste jaar MAT en hebben we samen het MAT 2.0 opgesteld, aangevuld met de begroting. In het MAT 2.0 is voor een aantal plannen en projecten een begroting gemaakt voor de periode van 2019 – 2022.

Definitieve MAT 2.0
Het MAT 2.0 / 2020 Magazine Mijn Dorp 2030 inclusief Gemeentelijke Informatie is in beperkte oplage beschikbaar. In het gemeentehuis in Tubbergen is een gedrukt exemplaar af te halen bij de receptie en hier vindt u de digitale versie van het magazine.

Hieronder vindt u de documenten van het definitieve MAT 2.0 die de gemeenteraad op 11 november 2019 heeft vastgesteld.

 

Voortgang
Na het vaststellen van het definitieve MAT 2.0 werken we met ons allen verder aan de speerpunten op de Kernagenda’s en de Kernoverstijgende agenda’s. Successen leggen we vast via persberichten en social media. Ook heeft ieder dorp de mogelijkheid om gebruik te maken van de Mijn Dorp 2030-pagina’s in de Op en Rond de Essen.

Nieuwsgierig naar de voortgang? Bekijk dan onderstaande persberichten of neem contact op met uw kernwethouder of buur(t)man of buur(t)vrouw.

21-05-2019 Na besluit gemeenteraad kan Manderveen met volle kracht vooruit
25-04-2019 Verharding van de Veldboersweg als start van uitvoering Kernagenda Langeveen
05-03-2019 Ervencoaches als wegwijzers bij het maken van keuzes
22-02-2019 Ouderengala Fleringen ‘Hier kun’t wie het mooi bekiek’n’
08-02-2019 ‘Het fietspad van Manderveen is het fietspad van ons allemaal’
04-10-2018 Tubbergen gaat voor een Maatschappelijk Akkoord dat de begroting ook op langere termijn in balans houdt
05-09-2018 Nieuwe woonmogelijkheden in Reutum

Themasessies
25-05-2019 Terugblik inspiratiemiddag thema organisatiestructuur

Kernwethouder

Als dorp heeft u een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw; een contactpersoon vanuit de gemeente. Daaraan is met ingang van 1 juni 2018 een kernwethouder toegevoegd. De kernwethouder werkt nauw samen met de buur(t)man zodat de lijntjes tussen de gemeente en inwoners zo mogelijk nog korter zijn.

De kernwethouder is de ambassadeur van Mijn Dorp 2030. In het kader daarvan voert hij of zij gesprekken met (groepen) inwoners over  ideeën, burgerinitiatieven en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en probeert waar mogelijk verbindingen te leggen.

Wie is uw kernwethouder?

  • Hilde Berning –  Albergen, Vasse, Reutum
  • Ursula Bekhuis – Geesteren,Harbrinkhoek/Mariaparochie, Fleringen
  • Erik Volmerink – Langeveen, Manderveen, Tubbergen

Kernavonden

De gemeenteraad zal in het komende politieke jaar maandelijks een bezoek brengen aan een dorp. Deze zogenaamde kernavonden vormen het onderdeel van de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Tubbergen. Waarbij de commissievergaderingen terug zijn gebracht naar één avond en de avond die daardoor vrijkomt wordt besteed aan de kernavonden.

Doel van deze kernavonden is om dichter bij de inwoners te staan en van elkaar te leren en samen te ontdekken wat de meest praktische weg is in de nieuwe bestuursstijl in de gemeente Tubbergen. Daarnaast wordt tijdens deze vonden de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0 besproken en kijken we vooruit naar de uitdagingen voor de komende jaren.
 

Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Reutum op 23 maart 2020

 

Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Fleringen op 9 maart 2020

Wegens omstandigheden begint dit niet om 19:30 uur maar om 20:00 uur.
 

 

Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Geesteren op 25 november 2019

Update: De kernavond in Geesteren wordt gehouden op 10 december vanaf 20:15 uur in Zaal Kottink


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Harbrinkhoek Mariaparochie op 9 december 2019:


Hieronder vindt u meer informatie over de kernavond in Vasse op 12 november:

MAT 2018-2019

Alle informatie over het MAT 2018-2019

Hier vindt u de definitieve versie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) , de agenda voor de komende jaren die we samen met elkaar hebben opgesteld. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst op 10 oktober jl. hebben wij hierin waar mogelijk verwerkt. (Bekijk hier het bestand als PDF)

In het MAT vindt u achtereenvolgens de kernagenda’s, de kernoverstijgende thema’s en de financiële bijsluiter. In de leeswijzer op de eerste pagina staat uitgelegd op welke manier het stuk is opgesteld.

Het MAT is een levend document. Dat betekent dat het in de loop der tijd kan worden aangepast en aangevuld met zaken die op dat moment belangrijk voor ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze hand werken we samen aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft.

Interviews over het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
De Wethouder https://youtu.be/uG3-u9ZCJ5I
De Burgemeester https://youtu.be/iTIYZE5ZmKw
Het Gemeenteraadslid https://youtu.be/4dcZBvPSwrQ
De Buurtvrouw https://youtu.be/5BANtsUT4IU
De Inwoner https://youtu.be/LYh1tdS5zTo
De Ondernemer https://youtu.be/0rFcXISQDPo

Het Maatschappelijk Akkoord bestaat uit zes delen:
1. Inleiding
2. Leeswijzer
3. Hoe werken we samen
4. Beeldverslagen en Kernagenda’s van de dorpen:
    - Beeldverslag Albergen - 21 juni 2018
    - Kernagenda Albergen
    - Beeldverslag Geesteren - 28 juni 2018
    - Kernagenda Geesteren
    - Beeldverslag Fleringen - 5 juli 2018
    - Kernagenda Fleringen
    - Beeldverslag Manderveen - 3 september 2018
    - Kernagenda Manderveen
    - Beeldverslag Vasse - 5 september 2018
    - Kernagenda Vasse
    - Beeldverslag Reutum - 6 september 2018
    - Kernagenda Reutum
    - Beeldverslag Harbrinkhoek-Mariaparochie - 12 september 2018
    - Kernagenda Harbrinkhoek-Mariaparochie
    - Beeldverslag Tubbergen - 18 september 2018
    - Kernagenda Tubbergen
    - Beeldverslag Langeveen-Bruinehaar - 19 september 2018
    - ​​​​Kernagenda Langeveen-Bruinehaar
5. De kernoverstijgende thema’s en beeldverslagen:
    - Samen redzaam, gezond meedoen
    - Leren en Talent
    - Werk aan de Winkel
    - Bereikbaar en Aantrekkelijk
    - Duurzaam Leven​​​
    - Beeldverslag Ondernemersklimaat
    - Beeldverslag Thematour
    - Beeldverslag Verdistraat
6. Begroting in balans
    - Bijlage begroting

 

Aandachtspunten voor het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) is een akkoord van ons allemaal samen. Daarom kregen inwoners, ondernemers en organisaties op 10 oktober de gelegenheid om hun voorstellen tot wijzigingen, aandachtspunten en aanvullingen op het concept MAT door te geven. Tijdens het daar op aansluitende raadsdebat is het concept MAT besproken door de gemeenteraad. Het college gaat legt de raad op 12 november het definitieve voorstel voor het MAT voor. De vooraf gegeven inbreng uit de samenleving die tijdens het debat niet aan bod is gekomen, wordt uiteraard wel meegewogen voor de eindversie van het MAT.

Klik hier om de in het debat besproken aandachtspunten voor het MAT te bekijken.