Het Maatschappelijk akkoord

Hier vindt u de definitieve versie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) , de agenda voor de komende jaren die we samen met elkaar hebben opgesteld. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst op 10 oktober jl. hebben wij hierin waar mogelijk verwerkt. (Bekijk hier het bestand als PDF)

In het MAT vindt u achtereenvolgens de kernagenda’s, de kernoverstijgende thema’s en de financiële bijsluiter. In de leeswijzer op de eerste pagina staat uitgelegd op welke manier het stuk is opgesteld.

Het MAT is een levend document. Dat betekent dat het in de loop der tijd kan worden aangepast en aangevuld met zaken die op dat moment belangrijk voor ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze hand werken we samen aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft.

Het Maatschappelijk Akkoord bestaat uit zes delen:

1. Inleiding
2. Leeswijzer
3. Hoe werken we samen
4. Beeldverslagen en Kernagenda’s van de dorpen:
    - Beeldverslag Albergen - 21 juni 2018
    - Kernagenda Albergen
    - Beeldverslag Geesteren - 28 juni 2018
    - Kernagenda Geesteren
    - Beeldverslag Fleringen - 5 juli 2018
    - Kernagenda Fleringen
    - Beeldverslag Manderveen - 3 september 2018
    - Kernagenda Manderveen
    - Beeldverslag Vasse - 5 september 2018
    - Kernagenda Vasse
    - Beeldverslag Reutum - 6 september 2018
    - Kernagenda Reutum
    - Beeldverslag Harbrinkhoek-Mariaparochie - 12 september 2018
    - Kernagenda Harbrinkhoek-Mariaparochie
    - Beeldverslag Tubbergen - 18 september 2018
    - Kernagenda Tubbergen
    - Beeldverslag Langeveen-Bruinehaar - 19 september 2018
    - ​​​​Kernagenda Langeveen-Bruinehaar
5. De kernoverstijgende thema’s en beeldverslagen:
    - Samen redzaam, gezond meedoen
    - Leren en Talent
    - Werk aan de Winkel
    - Bereikbaar en Aantrekkelijk
​​​​​​​    - Duurzaam Leven​​​
​​​​​​​    - Beeldverslag Ondernemersklimaat
​​​​​​​    - Beeldverslag Thematour
​​​​​​​    - Beeldverslag Verdistraat
6. Begroting in balans
    - Bijlage begroting​​​​​​​
​​​​​​​

De definitieve versie het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT)

Hier vindt u de definitieve versie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT), de agenda voor de komende jaren die we samen met elkaar hebben opgesteld. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst op 10 oktober jl. hebben wij hierin waar mogelijk verwerkt. 

In het MAT vindt u achtereenvolgens de kernagenda’s, de kernoverstijgende thema’s en de financiële bijsluiter. In de leeswijzer op de eerste pagina staat uitgelegd op welke manier het stuk is opgesteld. 

Het MAT is een levend document. Dat betekent dat het in de loop der tijd kan worden aangepast en aangevuld met zaken die op dat moment belangrijk voor ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze hand werken we samen  aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft.

Kernwethouder

Als dorp heeft u een eigen buur(t)man of buur(t)vrouw; een contactpersoon vanuit de gemeente. Daaraan is met ingang van 1 juni 2018 een kernwethouder toegevoegd. De kernwethouder werkt nauw samen met de buur(t)man zodat de lijntjes tussen de gemeente en inwoners zo mogelijk nog korter zijn.

De kernwethouder is de ambassadeur van Mijn Dorp 2030. In het kader daarvan voert hij of zij gesprekken met (groepen) inwoners over  ideeën, burgerinitiatieven en kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten en probeert waar mogelijk verbindingen te leggen.

Wie is uw kernwethouder?
- Roy de Witte –  Tubbergen, Vasse, Reutum
- Ursula Bekhuis – Harbrinkhoek/Mariaparochie, Albergen, Fleringen
​​​​​​​- Erik Volmerink – Langeveen, Manderveen, Geesteren

 

Aandachtspunten voor het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) is een akkoord van ons allemaal samen. Daarom kregen inwoners, ondernemers en organisaties op 10 oktober de gelegenheid om hun voorstellen tot wijzigingen, aandachtspunten en aanvullingen op het concept MAT door te geven. Tijdens het daar op aansluitende raadsdebat is het concept MAT besproken door de gemeenteraad. Het college gaat legt de raad op 12 november het definitieve voorstel voor het MAT voor. De vooraf gegeven inbreng uit de samenleving die tijdens het debat niet aan bod is gekomen, wordt uiteraard wel meegewogen voor de eindversie van het MAT.

Klik hier om de in het debat besproken aandachtspunten voor het MAT te bekijken.