Coronavirus

Het klimaat verandert, verander jij mee?

Publicatiedatum: 
19 aug 2021

‘Nog geen last van drijvende meubels’, ‘Nog geen last van een geel gazon’, of ‘Nog geen last van een overstromend riool? Houden zo!’ Het kan maar zo zijn dat je een van deze slogans hebt gespot langs de kant van de weg. De posters zijn onderdeel van de campagne over klimaatverandering, waarmee de gemeente Tubbergen het bewustzijn over dit onderwerp wil vergroten.

Het klimaat verandert en dat vraagt van ons allen om ook mee te veranderen. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Met een grote, maar ook zeker met een kleine ingreep. Inspiratie nodig? Op het online platform www.groenblauwtwente.nl zijn allerlei handige tips te vinden. Een onderhoudsarme tuin? Ook die kan heel bloemrijk zijn zonder al teveel werk. Juist voorkeur voor een levende, een kindvriendelijke of een stadstuin? Het platform biedt voor elke soort tuin wel een oplossing. 

Neem bijvoorbeeld de onderhoudsarme tuin van Max. Hij heeft maatregelen getroffen om water goed op te kunnen vangen. Het dak van zijn schuur is aangepast: “Onze schuur hebben we van een groen dak voorzien, en het ziet er vanuit ons huis ook nog mooi uit.” Maar je kunt ook, net als Anneke, met de hele buurt aan de slag: “Het is erg leuk om samen met buurgenoten een bloemenlint te zaaien en te geniet van de bloemen, bijen en vlinders.”

Op groenblauwtwente.nl vind je mooie voorbeelden van een klimaatbestendige tuin. Bovendien staan er ook allerlei maatregelen uitgewerkt aan de hand van een praktisch stappenplan. De website vermeldt bij elke maatregel waar het een positief effect op heeft: regenbestendig, minder hitte, meer biodiversiteit, minder droogte of beperkte grondwateroverlast. Ook heeft de site een handige tool die de klimaatscore kan bepalen van een huis en tuin.

Samen voor een beter klimaat

“We hebben met elkaar een prachtige groene plattelandsgemeente met een gezond leefklimaat, dit willen we graag behouden en waar het kan versterken”, benadrukt wethouder Erik Volmerink. “Als gemeente nemen wij hierin al verschillende maatregelen. Zo scheiden wij het regenwater en vuil water, we leggen wadi’s en bergbezinkbassins aan en we planten en onderhouden bomen en groen.” Ook voor inwoners is het met eenvoudige aanpassingen al mogelijk hun huis of tuin hitte- en waterproof te maken. De campagne vertaalt het onderwerp klimaatverandering naar de effecten die voor elke inwoner herkenbaar zijn. Een geel gazon, ondergelopen kelders en klamme slapeloze nachten. “Als iedereen zijn steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer.”

Regionale aanpak

De campagne en website www.groenblauwtwente.nl komen voort uit een samenwerking van de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Deze samenwerking in Twente is niet nieuw. In november 2019 brachten de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen ook samen de klimaatatlas uit. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaat de gemeente de komende 5 jaar de grootste knelpunten van wateroverlast aanpakken.

Animatiefilmpje campagne

 

Nog geen last van drijvende meubels
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-