Coronavirus

Herinrichting Entree Fleringen

De gemeente Tubbergen gaat de entree van Fleringen (Oldenzaalseweg) herinrichten. Het plan dat in 2018 in samenspraak met de inwoners tot stand is gekomen komt tegemoet aan de wensen van bewoners om de straat leefbaarder en veiliger te maken. Daarnaast wordt de verbinding met het omliggende landschap versterkt.

Vanuit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen zijn alle inwoners van Tubbergen uitgedaagd mee te denken over het leefbaar houden van hun dorp en omgeving. In Fleringen heeft dat onder andere geleid tot het plan om de inrichting van de Oldenzaalseweg te veranderen. De verkeerskundige uitstraling van de weg sluit niet goed aan bij het gevoel dat de inwoners in Fleringen graag willen hebben. Met dit gegeven zijn de inwoners gevraagd mee te denken hoe dit beter kan. Onder leiding van landschapsarchitect Chiel Lansink is in 2018 een ontwerp tot stand gekomen voor de Herinrichting Entree Fleringen. Het deel tussen de Ootmarsumseweg en de Westendorpstraat wordt in het najaar van 2020 heringericht.
 

Update 06/08/2020

In verband met riolerings- en bestratingswerkzaamheden wordt de Oldenzaalseweg tussen het voormalige bankgebouw (Oldenzaalseweg 102) en de bushalte afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting vindt plaats vanaf vrijdag 21 augustus t/m vrijdag 28 augustus 2020.

De bushalte voor de lijnen 59 en 66 wordt tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats langs de provinciale weg N343 ter hoogte van hectometerpaal 13,1 (Jan van Arkelweg, nabij de Kroezeboom). Bekijk hier de afsluiting op de kaart

In oktober zal deze tijdelijke verplaatsing van de bushalte nog een keer nodig zijn. Exacte data daarover volgen t.z.t.

 

Aanpassing van de weg

Om de weg veiliger te maken is tijdens het overleg met de bewoners naar voren gekomen dat dit het beste gerealiseerd kan worden met een uitbuiging in de weg. Het asfalt in de rijbaan wordt vervangen door gebakken klinkers, die zorgen voor een warmere uitstraling. Door meer groen in het plan te brengen zal de uitstraling van de weg anders worden. Vooral het extra groen bij DOK’s en in de ‘slinger’ zal hierin bijdragen. De bestaande lichtmasten, die al voor vervanging in aanmerking kwamen, worden vervangen door gebogen masten. Deze zorgen voor een mooiere uitstraling. De masten komen zoveel mogelijk op dezelfde plek terug. Tot slot wordt het regenwater van de weg afgekoppeld. Hierdoor wordt het bestaande rioolstelsel minder belast en blijft het schone regenwater schoon.

 

Aanpassing van het kerkplein

Het kerkplein zal een heel andere uitstraling krijgen. Door meer groen op het kerkplein te brengen zal dit de leefbaarheid zeer ten goede komen. Het aantal parkeerplaatsen op het kerkplein wordt verminderd. Daar staat tegenover dat in de Westendorpstraat meer parkeerplaatsen komen. Het kerkplein zal de verbinding met het omliggende landschap meer naar voren brengen en een centralere rol krijgen. Enerzijds door het vele groen op het plein, anderszins door de verwijzing naar de 35 boerderijen van Herinckhave, de reeds aanwezige Zaaier en de plattegronden voor de toeristen.

 

Westendorpstraat

Direct aansluiten op de Herinrichting Entree Fleringen vindt ook onderhoud en aanpassing van de Westendorpstraat plaats. Door het verplaatsen en uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen hebben wij dit aangegrepen om ook de rijbaan van nieuw bestratingsmateriaal te voorzien.

 

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van half augustus tot eind november 2020. De aannemer, Strukton Civiel Noord & Oost, zal de aanwonende informeren over de bereikbaarheid van hun woningen of bedrijf. Door de werkzaamheden in fases uit te voeren proberen we de bereikbaarheid voor iedereen zo goed mogelijk te houden. De aannemer zal hierover met de betrokken contact onderhouden.

 

Overlast

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden treffen wij zoveel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder onvermijdelijk. Denk hierbij aan bouwverkeer, zand- en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

 

Wij staan u graag te woord

De werkzaamheden vinden voor uw deur plaats en worden uitgevoerd door aannemer Strukton Civiel Noord & Oost. Daarom vinden wij het belangrijk dat u contact opneemt met de uitvoerder van Strukton als u vragen of klachten hebt. Uitvoerder op het werk is Richard Benneker en hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 53 63 61 23 of e-mail  richard.benneker@strukton.com. Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij bij u in de straat aan het werk zijn.

Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de heren Hans Bartelink of Erwin Morsink van de gemeente Tubbergen afdeling Openbare Ruimte. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 0546-628000 of per e-mail: info@noaberkracht.nl

Vanaf het initiatief tot de uitwerking van de ontwerpen zijn de Dorpsraad Fleringen en de Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen leidend of zeer nauw betrokken geweest. Ook bij de uitvoering blijven zij betrokken. Mocht u vragen hebben aan de dorpsraad of de werkgroep dan kunt u contact opnemen met Tonny Busscher namens de dorpsraad of Gerard aan de Stegge namens de werkgroep.

 

De tekeningen en andere documenten kunt u hieronder vinden.

 

pdf Chiel Lansink, schetsontwerp 2018 (PDF, 11.55 MB)

 

pdf Buro Hollema (PDF, 2.93 MB)

 

pdf Structon civieltechnisch ontwerp (PDF, 972.51 KB)

 

Structon faseringstekening

 

Structon planning versie 1.2