Coronavirus

Grote opkomst tijdens indrukwekkende bijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis!’

Publicatiedatum: 
14 feb 2019
We kennen allemaal de campagne ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’, met de indrukwekkende voorbeelden van huiselijk geweld. Het is lastig te bepalen of je als omgeving moet ingrijpen of niet. Wel is het noodzakelijke om erover te praten met elkaar en afspraken te maken. De gemeente Tubbergen organiseerde daarom de themabijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis’. Tijdens deze informatieve middag werden maar liefst 90 professionals uit verschillende beroepsgroepen bijgepraat over de lokale plannen om huiselijke geweld en kindermishandeling aan te pakken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. De impact is groot en de schade is vaak levenslang. In de gemeente Tubbergen zijn vorig jaar tot en met het derde kwartaal 39 situaties van (vermoedens) van geweld gemeld bij Veilig Thuis Twente. Verwacht wordt dat dit aantal nog hoger ligt, omdat veel slachtoffers uit schaamte en onmacht niet aan de bel trekken. Vaak vinden eerst 30 tot 40 incidenten plaats, voordat hulp wordt gezocht. Het is de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld (de overdracht van generatie op generatie) te doorbreken.

“Huiselijk geweld terugdringen lukt niet alleen met vergaderen, protocollen, verplichte opvoed cursussen of ingewikkelde systemen”, vertelt wethouder Roy de Witte. “Volledige, gezamenlijke en onvoorwaardelijke aandacht zijn hierin nog veel meer van belang. Beschikbaar zijn voor gezinnen met kinderen en alle anderen die steun en veiligheid hard nodig hebben. Of je nu de huisarts, buurvrouw, leraar, agent, wethouder of voetbalcoach bent; bied je naaste een luisterend oor. Dat is het allerbelangrijkste!”

Achter de voordeur
Anita Wix is slachtoffer van huiselijk geweld en nam de aanwezigen deze middag mee in haar aangrijpende verhaal. Ze liet hen inzien hoe het is om slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, door een schakel te vormen tussen de theorie en de praktijk: een kijkje achter de voordeur, want niets is wat het lijkt. Yvonne Kempers, professioneel hulpverlener huiselijk geweld bij Kadera, heeft Wix destijds geholpen haar leven weer op te bouwen: “Het verhaal van Anita is uniek, maar zeker niet op zichzelf staand. We hebben in Twente dagelijks te maken met vrouwen, mannen en kinderen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld. Daarbij denken mensen vaak aan lichamelijk geweld, maar het gaat net zo goed om geestelijk geweld, zoals schelden, schreeuwen, negeren en bedreigen.”

Geweld hoort nergens thuis!
Wat kun je allemaal doen aan huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe zien de verbeteringen in de meldcode eruit? Wat mogen professionals van de gemeente en Veilig Thuis Twente verwachten en andersom? Tijdens haar presentatie gaf beleidsadviseur Femke Lansink van de gemeente Tubbergen de aanwezigen antwoord op deze vragen. Zij daagde hen ook uit om zich aan te sluiten bij een denktank over het thema.

“Een bijeenkomst bijwonen met zoveel professionals vanuit verschillende invalshoeken maakt duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling geen zaak zijn van één partij”, legt Luuk Mink, maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Twente, uit. “Elkaar weten te vinden, signalen met elkaar bespreken en gebruik maken van elkaars expertise is van groot belang. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Er hoeft maar één persoon te zijn die het begin van verandering in gang zet!”

bijeenkomst huiselijk geweld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-