Grondprijzen 2020 blijven gelijk aan vorig jaar

Publicatiedatum: 
19 nov 2019

Hoewel de vraag naar bouwkavels groot is, stelt het college van de gemeente Tubbergen aan de gemeenteraad voor om de grondprijzen te bevriezen. Dit sluit ook aan bij het advies van de onafhankelijke commissie die ieder najaar de prijzen taxeert.

Dit betekent in de praktijk dat in Tubbergen, Albergen en Geesteren en Mariaparochie/Harbrinkhoek, de kavels € 235,-/m2 exclusief btw kosten. De kaveluitgifteprijs kan gezien de vraag en het aanbod van bouwkavels gelijk blijven. Hierbij is ook rekening gehouden met de gestegen bouwkosten en de wens om de prijzen tussen bestaande bouw en nieuwbouw een beetje in balans te houden. Voor de kleinere kernen Vasse, Reutum, Fleringen, Langeveen en Manderveen komt de grondprijs, net als vorig jaar, uit op  € 200,-/m2 exclusief btw.

Ondersteuning voor starters

“De gemeente Tubbergen vindt het belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor  iedereen”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Om ervoor te zorgen dat jongeren in hun eigen kern een woning kunnen vinden en om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, blijft de starterslening bestaan én liggen de gemeentelijke kavelprijzen (voor bouwkavels ≤ 250 m2) voor starters op de woningmarkt 20% lager.”

Bedrijventerreinen  en groen- en reststroken

Ook de prijzen voor bedrijventerreinen blijven gelijk, te weten € 90,-/m2 exclusief btw. De prijs van groen- en reststroken aan de voorzijde van een hoofdgebouw komt op € 35,-/m2 exclusief overdrachtsbelasting. De prijs van groen- en reststroken aan de zijkant en aan de achterzijde van een hoofdgebouw komt op € 70,-/m2 exclusief overdrachtsbelasting.

De gemeenteraad neemt hierover tijdens de raadsvergadering van 2 december een besluit.

Huis Woz
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-