Grondaankoop voor toekomstige woningbouw in Tubbergen

Voor de realisatie van toekomstige woningbouwontwikkelingen in Tubbergen heeft de gemeente een perceel van ruim 51.590 vierkante meter aangekocht. Deze aankoop bevindt zich aan de Kapsweg, direct grenzend aan de bebouwde kom van Tubbergen.

De gemeente Tubbergen streeft ernaar een prettige en veilige leefomgeving te creëren, waarbij voldoende ruimte wordt geboden voor wonen, werken en recreëren. Met de recente aankoop van deze gronden wil de gemeente inspelen op de groeiende vraag naar woningbouwkavels, in lijn met de behoeften van de inwoners.

Wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis benadrukt het belang van deze grondaankoop: "De focus ligt op het bouwen voor zowel starters als senioren. Het is van belang dat zowel de jongere generatie als ouderen in onze gemeente de mogelijkheid hebben om te blijven wonen. Met deze grondaankoop vergroten we onze capaciteit om meer inwoners aan Tubbergen te binden."

Nadat de ondertekening heeft plaatsgevonden, begint de planvorming. Om een bouwkavel te kunnen kopen, dient men zich in te schrijven als bouwgrondzoekende. Dit kan gedaan worden via www.kavelsintubbergen.nl.