Coronavirus

Grenstractaat van Meppen van toepassing op zoekgebied Langeveen-Manderveen-Mander

Publicatiedatum: 
6 jan 2022

Eind vorig jaar hebben we een verfijning van de Tubbergen zoekgebieden uit het concept windbeleid gedaan. Voor het zoekgebied Langeveen-Manderveen-Mander was op dat moment nog de vraag hoe het zit met windturbines langs de grens met Duitsland. Inmiddels is hier duidelijkheid over. Een strook van 377 meter langs de grens met Duitsland wordt uitgesloten als mogelijke locatie voor windturbines.

Nu hier duidelijkheid over is, zullen wij de verfijnde kaart van dit gebied op onze website hier binnenkort op aanpassen en de inwoners in het gebied informeren.

Grenstractaat van Meppen van toepassing
De uitsluiting van deze strook komt voort uit het ‘Grenstractaat van Meppen’. Dat tractaat is in 1824 opgesteld om smokkelen tegen te gaan en stelt dat binnen 377 meter van de grens – aan beide kanten - geen gebouwen mogen staan. Ook windturbines vallen hieronder. Van dit tractaat kan alleen afgeweken worden, als beide gemeenten hiermee instemmen. Om duidelijkheid in het zoekgebied te kunnen verschaffen, hebben wij bij de gemeente Uelsen gevraagd of zij zich voor windturbines aan de beperking in het tractaat willen houden. Het antwoord daarop is: ja. Dat betekent dat in het zoekgebied Langeveen-Manderveen-Mander een strook van 377 meter langs de grens uitgesloten wordt als mogelijke locatie voor windturbines.

Verfijning kaarten zoekgebieden
De verfijning houdt in dat we de aangegeven cirkels van de zoekgebieden verder invullen met de nu bekende technische en wettelijke beperkingen, landschappelijke beperkingen en alle beperkende voorwaarden uit het concept windbeleid. De verfijnde kaart is een eerste indicatie van mogelijke locaties binnen het zoekgebied volgens de nu bekende informatie. Maar dat betekent niet perse dat daar windturbines gaan komen. Ten eerste is het concept windbeleid nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen. Dat is gepland in de zomer van 2022. Mocht tussen dan en nu de wet- en regelgeving aangepast worden, dan zal hier rekening mee gehouden worden. Pas nadat dit beleid er is en de ‘spelregels’ bekend zijn, kan de gemeente aanvragen voor windturbines in behandeling nemen. Hoe haalbaar zo’n plan op de verschillende locaties is, is niet door de gemeente onderzocht. Wij verwachten dat een aantal locaties in de zoekgebieden die nu nog ‘wit’ zijn, alsnog zullen afvallen. Sommige gebieden zijn te klein om windturbines te clusteren, maar ook economische haalbaarheid, het ontbreken van draagvlak van betrokkenen of het ontbreken van een geschikte infrastructuur kunnen daarvoor redenen zijn.