Coronavirus

Glashoes in nieuwe fase

Publicatiedatum: 
24 jan 2020

In de loop van het jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de mogelijkheid van een nieuw Glashoes. Om te weten waarover er nu precies besloten moet worden, is een voorlopig ontwerp nodig. Daarom worden architecten alvast uitgenodigd om een voorlopig ontwerp te maken dat is gebaseerd op de thema’s ‘inspireren, verbinden en ontmoeten’. Het Glashoes kent veel meer functies dan het huidige gemeentehuis en moet aan veel eisen gaan voldoen.  Omdat het gaat om een ‘huis van iedereen’, moet de toekomstige architect ook bereid zijn om de inwoners van de gemeente Tubbergen te betrekken bij het ontwerp.

Architecten worden uitgedaagd om het concept waarbij de nadruk ligt op “ontmoeten, inspireren en verbinden”, te vertalen in een ontwerpvisie en dat in de vorm van een moodboard aan te leveren. Een moodboard is een soort collage, een sfeertekening, die kan worden gebruikt om een  idee of gevoel over te brengen. De inzendingen worden beoordeeld door een brede beoordelingscommissie.

Uit alle inzendingen maakt de beoordelingscommissie een selectie van 5 architecten. Deze architecten worden gevraagd om een visie en een plan van aanpak met prijsopgave. Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor een definitieve architect.  Deze gaat aan de slag om tot een voorlopig ontwerp te komen. Op basis daarvan wordt dan een definitieve kostenraming gemaakt.

De architectenselectie is onderdeel van de voorbereidingsfase, waarbij ook het beheer en de exploitatie worden onderzocht en potentiele huurders zich nog kunnen aanmelden. Eerder is hiervoor al een oproep gedaan en een aantal nieuwe huurders heeft zich al gemeld. Eind 2020 wordt door de gemeenteraad van Tubbergen een besluit genomen over het hele plaatje. Op dit moment loopt de selectiefase van de architect.