Glashoes een stap dichterbij

Publicatiedatum: 
10 jul 2019

Het Glashoes kan er komen, maar dan moet er wel een sluitende exploitatie zijn. Dat gaf de raad gisteren mee tijdens de besluitvorming over fase 2 van het Glashoes. Wanneer de financiële onderbouwing gereed is, volgt er een definitief ‘ja’ of ‘nee’ en wordt het huidige gemeentehuis vervangen door het Glashoes, dat naast de gemeente ook onderdak gaat bieden aan maatschappelijke- en culturele organisaties en een horecagelegenheid.

Het college hoopt op de komst van het Glashoes, dat naar verwachting straks zal zorgen voor een jaarlijkse besparing op het sociale domein. “Het College hoopt op de komst van het Glashoes, waarin vele sociaal- maatschappelijke organisaties onder één dak samenwerken”, zegt wethouder Erik Volmerink. “De zorgbehoefte van onze inwoner kan hierdoor efficiënter, maar werkt ook preventief. Vele vragen over bijvoorbeeld laaggeletterdheid, vrijwilligerswerk, financiën, gezondheid en integratie kunnen op één plek worden beantwoordt. Hierdoor ontstaat er een korte lijn met maatschappelijke organisatie en onze ambtenaren vanuit Sociaal Domein. Er is dan één toegang voor alle inwoners op gebied van zorg, hulp en ondersteuning.”

Het huidige gemeentehuis stamt deels uit de jaren ’60 en uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Een karakteristiek gebouw, maar niet meer van deze tijd. De entree ligt ver boven het maaiveld, waardoor het niet voor iedereen even gemakkelijk is om er snel even binnen te lopen. Daarnaast is het gebouw intern sterk gedateerd en voldoet het niet meer aan de huidige eisen van duurzaamheid. Alleen al het aanpassen van deze punten is een enorme én kostbare klus. En dan hebben we het nog niet eens over een wat meer praktische indeling. Omdat nieuwbouw in verhouding ook goedkoper is dan het verbouwen van een ruim 40 jaar oud pand, heeft het college besloten om te kiezen voor nieuwbouw. Daarmee wordt het nieuwe ‘huis van en voor de samenleving’ een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een gebouw waarmee de gemeente Tubbergen weer decennia vooruit kan.

Nu de raad haar voorkeur heeft uitgesproken voor nieuwbouw kunnen de vervolgstappen richting fase 2 van het project worden gezet: het uitwerken van de definitieve businesscase en het ontwerp van het gebouw. Ook wordt gewerkt aan een sluitende exploitatie. Daarnaast wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.

Logo Tubbergen GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-