Coronavirus

Glashoes: een nieuw Huis van en voor de Samenleving

Publicatiedatum: 
26 jun 2019

In de afgelopen jaren is de manier van samenwerken tussen inwoners en gemeente veranderd. Waar mogelijk worden projecten samen opgepakt en inwoners weten steeds beter de weg naar de gemeente te vinden. Bij een gemeenschap waarin op deze manier met elkaar wordt samengewerkt, hoort geen standaard gemeentehuis, maar een ‘Huis van en voor de Samenleving’. Een plek waar cultuur, bestuur, horeca, ondernemen en maatschappelijk organisaties samenwerken onder één dak en waar de hele dag ‘reuring’ is. Een plek van ontmoeting, samenwerking en optimale dienstverlening. Die plek noemen we het Glashoes.

Het huidige gemeentehuis stamt deels uit de jaren ’60 en uit het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Een karakteristiek gebouw, maar niet meer van deze tijd. De entree ligt ver boven het maaiveld, waardoor het niet voor iedereen even gemakkelijk is om er snel even binnen te lopen. Daarnaast is het gebouw intern sterk gedateerd en voldoet het niet meer aan de huidige eisen van duurzaamheid. Alleen al het aanpassen van deze punten is een enorme én kostbare klus. En dan hebben we het nog niet eens over een wat meer praktische indeling. Omdat nieuwbouw in verhouding ook goedkoper is dan het verbouwen van een ruim 40 jaar oud pand, heeft het college besloten om te kiezen voor nieuwbouw. Daarmee wordt het nieuwe ‘huis van en voor de samenleving’ een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een gebouw waarmee de gemeente Tubbergen weer decennia vooruit kan. Op 2 juli wordt dit voorstel door de gemeenteraad behandeld in de commissievergadering. Vervolgens neemt de raad hierover een besluit op 8 juli.

Hoe ziet het nieuwe Glashoes eruit?
De benedenverdieping van het nieuwe gemeentehuis, het Glashoes, bestaat uit een Cultureel en Maatschappelijk Plein dat onderdak biedt aan maatschappelijke en culturele organisaties. Ook een belangrijk onderdeel wordt de horeca, waar men elkaar kan ontmoeten en dat door een terras aan de voorzijde ook het Raadhuisplein een levendiger aanzicht geeft. Door de aanwezigheid van verschillende organisaties kunnen inwoners voor de meest uiteenlopende vragen en behoeften onder één dak terecht. Door de nauwere samenwerking tussen verschillende organisaties kunnen vragen en problemen van inwoners eerder worden opgelost.

Het souterrain wordt grotendeels omgetoverd in een vergaderlocatie met diverse grotere en kleinere vergaderruimtes. Deze zijn af te huren door zowel gebruikers van het gebouw als medewerkers van de ambtelijke organisatie Noaberkracht. Hierdoor worden ook de lijnen tussen gemeente en samenleving nog weer een stukje korter. En de bovenverdieping? Die blijft beschikbaar voor de medewerkers en het bestuur van de gemeente Tubbergen. En tot slot, ook niet onbelangrijk; we moeten allemaal aan de slag met het duurzamer maken van onze woningen en bedrijven. Als gemeente geven we daarbij graag het goede voorbeeld. Daarom zal het Glashoes volledig voldoen aan de duurzaamheidseisen en – ambities van dit moment.

Hoe nu verder?
Met het besluit van de gemeenteraad wordt de eerste fase van het project Glashoes afgesloten. Of er nu gekozen wordt voor nieuwbouw of verbouw, voordat de schop in de grond kan, moet er nog veel gebeuren. De tweede fase begint met het opstellen van een ontwerp en het zorgen voor een sluitende exploitatie. Daarna wordt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging ingezet. Pas daarna komen de bouwwerkzaamheden langzaam in zicht.

tubbergen_gemeentehuis.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-