Coronavirus

Gemeenteraadsleden in gesprek met dorpsraad Harbrinkhoek Mariaparochie

Publicatiedatum: 
18 feb 2021

Aansluiten bij inwoners, in gesprek gaan over het Maatschappelijk Akkoord, dat is één van de belangrijkste speerpunten van de huidige gemeenteraad. Door corona is alles anders gelopen en zijn fysieke gesprekken niet mogelijk. Omdat het er ook nog niet naar uitziet dat men binnenkort wel weer met grote groepen in gesprek kan, is gezocht naar een digitale oplossing. En zo sloten maandagavond drie raadsleden aan bij de vergadering van de dorpsraad Harbrinkhoek Mariaparochie om met elkaar te spreken over het proces Mijn Dorp 2030.

“In de afgelopen jaren hebben we samen met de dorpen hard gewerkt aan het proces Mijn Dorp 2030 en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen”, vertelt raadslid Leo Stamsnieder. ”Als gemeenteraad zijn we  trots op de betrokkenheid en inzet van de inwoners, maar we zien ook uitdagingen. Hierover wil de gemeenteraad met elk dorp in gesprek. Om met elkaar van gedachten te wisselen over de ervaringen tot nu toe en de verwachtingen. Zodat we samen afspraken kunnen maken voor de komende periode.”

Harbrinkhoek Mariaparochie is het eerste (dubbel)dorp waarmee de gemeenteraad in gesprek ging. Herman Lentferink, Leo Stamsnieder en Henk Wessels sloten aan bij de dorpsraad. “Natuurlijk had iedereen graag live met elkaar om tafel gezeten. Maar ondanks dat het gesprek vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvond, kijken we er met een goed gevoel op terug”, zegt Herman Lentferink.

Ria Schlepers, samen met Annette Kersten voorzitter van de dorpsraad: “Het Mijn Dorp 2030 proces vraagt tijd om anders samen te werken als inwoners en gemeente”, vertelt ze. “Naast de initiatieven vanuit het dorp om de leefbaarheid te verhogen zijn er natuurlijk thema's die vanuit de gemeente naar inwoners komen, zoals het windbeleid. In deze processen is het zoeken naar de rol van de dorpsraad/stuurgroep.  Het is fijn om met raadsleden onze zorgen en vragen hierover te delen. Daarnaast delen we graag de voortgang en successen vanuit de diverse werkgroepen die onderdeel uitmaken van Mijn Harbrinkhoek Mariaparochie 2030.” 

Ook de gemeenteraadsleden waren positief: “Mijn Dorp 2030 is voor ons ook een leerproces en dan is het goed om ervaringen uit te wisselen”, vindt raadslid Henk Wessels. “In kleinere groepen voer je makkelijker het gesprek en kan je het met elkaar hebben over wat écht nodig is voor het dorp. Het is mooi om te zien dat Harbrinkhoek Mariaparochie volop werkt aan sociale vitaliteit. Toch maken we ons ook zorgen of we soms niet te veel van onze inwoners vragen.”

In maart staat het volgende overleg gepland. Dan sluit weer een groep van drie raadsleden aan, dit keer bij de dorpsraad Manderveen. De gemeenteraad hoopt snel daarna ook met de andere dorpen in gesprek te kunnen.

Leuvinksveld Mariaparochie geen landelijke ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-