Coronavirus

Gemeenteraad Tubbergen zegt ‘ja’ tegen plan Onderwijshuisvesting Tubbergen

Publicatiedatum: 
22 dec 2017

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en kennis is macht. Zomaar twee spreekwoorden die aangeven hoe belangrijk een goede opleiding is voor onze jeugd. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs klaar is voor de toekomst? Die vraag wordt beantwoord in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarmee de gemeenteraad van Tubbergen maandagavond volmondig heeft ingestemd.

In het IHP staan de plannen voor de huisvesting van de negen scholen in de gemeente Tubbergen de komende jaren. Het plan is een samenwerking van het TOF onderwijs en de gemeente Tubbergen. De huidige staat van de gebouwen én het verminderende aantal leerlingen zijn het uitgangspunt van het plan. In het IHP wordt per kern bekeken wat nodig is om te zorgen dat de leerlingen en leerkrachten hier ook in 2030 met plezier naar school gaan. Ook de buur(t)mannen en -vrouwen van de dorpen hebben meegedacht, zodat de plannen goed aansluiten bij MijnDorp 2030. Het resultaat is een uitgebalanceerd plan waarin per kern wordt gekeken waaraan behoefte is.

Het stuk werd maandagavond behandeld tijdens alweer de laatste raadsvergadering van dit jaar. Herbert Oude Luttikhuis (Gemeentebelangen/VVD) is tevreden met de uitwerking van het IHP. “Er ligt er een mooi en duidelijk stuk. We staan heel positief tegenover dit plan, maar niet ten koste van alles. Als scholen zo klein worden dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt, moet je heroverwegen of je wel in elk dorp een school wilt hebben.” 

De PvdA hecht juist veel waarde aan onderwijs in elke kern. “Goed onderwijs is het grootste wapen tegen het populisme”, vindt fractievoorzitter Henk Wessels. “We moeten dus niet aarzelen om geld uit te trekken voor dit plan. Geld dat in het onderwijs wordt geïnvesteerd is misschien niet direct materieel aantoonbaar en rendabel, maar het betekent wel een investering in onze toekomst. Met de uitvoering van dit plan wordt een flink deel van de leegstand weggewerkt. Tof Onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de rest van de leegstand en zal de uiterste moeite moeten doen om deze weg te nemen om zodoende meer geld over te houden voor haar corebusiness; het geven van onderwijs.”

Ook het CDA stemt volmondig in het met het IHP dat volgens hen voorziet in een gezond meerjarenbeleid in Tubbergen. “Wij zijn erg blij met het behoud van basisscholen in elke kern”, zegt Karin Reinerink-Hutten. “Want een school bepaalt voor een groot deel de leefbaarheid in een kern. Wij vinden het ook belangrijk om hierin nauw samen te werken, waarbij we elkaar aanvullen: TOF is verantwoordelijk voor het onderwijsniveau en wij als gemeente voor de huisvesting.”

Raadszaal Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-