Coronavirus

Gemeenten gaan in gesprek met ondernemers over huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
25 jun 2019

Er zijn in ons land en ook de gemeente Tubbergen veel vacatures waarvoor werkgevers moeilijk een invulling kunnen vinden. Veel van die werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen uit bijvoorbeeld de Oostbloklanden. Te ver om elke avond op en neer naar huis te rijden, dus zullen ze ook hier moeten overnachten. “Omdat de gemeenten Dinkelland en Tubbergen vinden dat deze mensen op een fatsoenlijke en veilige manier moeten kunnen wonen, is hiervoor beleid opgesteld”, meldt wethouder Erik Volmerink.

Het doel van het beleid ‘logiesverstrekking seizoensgebonden en tijdelijke arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen en gemeente Dinkelland’ is het stellen van duidelijke regels wat wel en wat niet mogelijk is. Zo wordt kamerverhuur in het buitengebied verboden, maar kan dit met het nieuwe beleid op beperkte schaal mogelijk worden gemaakt.

In het nieuwe beleid wordt uitgegaan van maximaal vijf locaties per gemeente waar steeds maximaal tien arbeidsmigranten tijdelijk kunnen wonen. Deze in totaal tien locaties krijgen een vergunning voor vijf jaar, die daarna nogmaals met vijf jaar kan worden verlengd. Een ander belangrijk speerpunt is de (morele) verantwoordelijkheid die werkgevers hebben ten opzichte van arbeidsmigranten. “Het zijn mensen die ver van huis hier hun werk doen. Hun familie en vrienden wonen ver weg”, zegt Volmerink. “Het zou mooi zijn als ondernemers die arbeidsmigranten in dienst hebben, ook hun verantwoordelijkheid zouden pakken om hen naast hun werk wegwijs te maken in Tubbergen en Dinkelland of iets zouden organiseren op het gebied van scholing of sport.”

Dit beleid is voorlopig een pilot. “We gaan kijken hoe dit in de praktijk gaat bevallen”, zegt wethouder Ben Blokhuis (Dinkelland). “Op basis van de opgedane ervaringen gaan we vervolgens beoordelen of we hiermee doorgaan of niet.”

Het arbeidsmigrantenbeleid wordt na de zomer vastgesteld door de gemeenteraad en ligt tot die tijd ter inzage. De gemeente nodigt ondernemers en logiesverstrekkers uit om op 16 juli om 18:00 uur in het Kulturhus in Reutum hierover in gesprek te gaan. “We willen graag toetsen of dit beleid aansluit bij de werkelijkheid en of het haalbaar is. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we het aanpassen. Het is goed om hierin samen op te trekken, want we hebben hierin allemaal onze verantwoordelijkheid”, vinden de wethouders.

Logo Dinkelland Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-