Gemeenten Dinkelland en Tubbergen krijgen er een leverancier voor hulpmiddelen bij

Publicatiedatum: 
25 sep 2018

Een aflopend contract met de huidige leverancier was aanleiding om opnieuw te kijken naar de verstrekking van Wmo hulpmiddelen. Hiervoor is een aanbesteding gestart en inmiddels afgerond. De aanbesteding heeft geresulteerd in twee leveranciers. Daarbij is er overgegaan van een koop- naar een huurconstructie. Eenvoudige, goedkope hulpmiddelen zoals drempelhulpen en eenvoudige douchestoelen worden voortaan in eigendom verstrekt. Voor de cliënten die hulpmiddelen hebben, zal er weinig tot niks veranderen. Zij worden hierover voor het einde van dit jaar persoonlijk geïnformeerd.

De leveranciers waarmee de gemeenten per 1 januari 2019 gaan samenwerken zijn RSR en de huidige leverancier Medipoint. Zij leveren, repareren en onderhouden de Wmo hulpmiddelen in Dinkelland en Tubbergen, zoals rolstoelen, tilliften, scootmobielen en losse woonvoorzieningen die verstrekt worden vanuit de Wmo. Er zijn twee leveranciers gecontracteerd zodat de cliënt keuzevrijheid heeft en in verband met risicospreiding.

Voor cliënten die momenteel al gebruik maken van hulpmiddelen vanuit de Wmo 2015 gaat er weinig tot niks veranderen. Hulpmiddelen blijven bij de cliënten staan, het eventueel overzetten naar de nieuwe leverancier gaat niet gepaard met het terughalen en/of leveren van nieuwe middelen. Cliënten ontvangen voor het einde van 2018 een brief waarin de persoonlijke situatie verder wordt toegelicht.

Logo dink-tub
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-