Coronavirus

Gemeentegids/ inspiratiemagazine

Sinds 2018 geeft de gemeente Tubbergen geen traditionele gemeentegids meer uit. Wel wordt er jaarlijks een Mijn Dorp 2030 Inspiratiemagazine uitgegeven. In dit magazine staat de belangrijkste gemeentelijke informatie. Daarnaast vertellen inwoners van alle dorpen wat er in hun dorp speelt. Het gaat daarbij om actuele ontwikkelingen die de inwoners bezighouden, bijvoorbeeld over (nieuwe) initiatieven voor jongeren of ouderen. De inwoners van de dorpen leveren hiervoor zelf informatie aan. 

Bekijk hier het magazine

 

Sociale kaart
Wie zoekt naar lokale initiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties kan kijken op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl. Deze website kan door de inwoners van Dinkelland en Tubbergen worden gebruikt om antwoorden te krijgen op hulpvragen of hun weg te vinden binnen de voorzieningen in de gemeente. Zorg, wonen, geldzaken, werk, gezin, jeugd en actief zijn en meedoen in de samenleving, zijn onderwerpen waarover informatie te vinden is op de sociale kaart. Organisaties of initiatieven die graag vermeld willen worden op de sociale kaart kunnen mailen naar socialekaart@noaberkracht.nl.