Coronavirus

Gemeente Tubbergen streeft naar informele oplossing van officiële klachten

Publicatiedatum: 
20 mrt 2020

Van klachten kun je leren. Een klacht is een kans om de relatie tussen inwoners en de gemeente te herstellen.  Daarom worden klachten bij de gemeente Tubbergen serieus genomen. Naar aanleiding van gesprekken met de klager, worden waar mogelijk maatregelen genomen om de gemeentelijke dienstverlening op een nog hoger peil te brengen.

In de gemeenten Tubbergen staat het noaberschap hoog in het vaandel. Niet alleen bij inwoners, maar ook bij de gemeente. Om deze ‘noaberkracht’ te behouden en versterken, is het voor de gemeente van groot belang om juist om te gaan met klachten. Iedere inwoner heeft het recht om een klacht in te dienen. Als organisatie gaat Noaberkracht daar zorgvuldig mee om. Elk verhaal wordt gehoord en serieus genomen.

Om hierin kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen werkt de gemeente Tubbergen al jarenlang samen met de Nationale Ombudsman.  Met die samenwerking conformeert de gemeente zich aan de uitgangspunten van De Nationale Ombudsman. Deze wordt ook ingeschakeld wanneer de gemeente er zelf niet uitkomt met de persoon die een klacht indient. De klachtencoördinator binnen de gemeente probeert dit te voorkomen, door met een passende en snelle oplossing te komen.

Klacht is een kans

Een klacht of een uiting van ongenoegen is voor de gemeente gratis feedback, waardoor zij de kans krijgt om het in de toekomst anders en beter te doen. De inwoner die klaagt wordt door de gemeente serieus genomen. Daarom moet de drempel laag zijn om een klacht in te dienen. Om samen tot snelle en passende oplossing te komen, gaat de klachtencoördinator zo snel mogelijk na het binnenkomen van de klacht in gesprek met de klager. In deze gesprekken wordt vaak samen een oplossing gevonden. 

Klachtenaantal blijft stabiel

Uit het jaarverslag Klachtenbehandeling blijkt dat de binnengekomen klachten zowel in 2018 als 2019, voornamelijk betrekking hebben op de publieke dienstverlening, de openbare ruimte en de fysieke leefomgeving. De klachtencoördinator heeft in 2018 15 en in 2019 12 officiële klachten afgehandeld. Deze klachten zijn allemaal afgehandeld via de informele gesprekken.

Om de drempel voor de inwoner in de toekomst nog lager te maken om een klacht in te dienen, is het nu ook mogelijk om het digitale klachtenformulier op de gemeentewebsites te gebruiken. Naast een digitale klacht, is er overigens ook de mogelijkheid digitaal een compliment in te dienen.

Foto klacht
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-