Gemeente Tubbergen sluit aan bij Orange the World 2019; Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Publicatiedatum: 
26 nov 2019

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Europees onderzoek toont aan dat 5% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Met de wereldwijde Orange the World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld. Ook de gemeente Tubbergen sluit hierbij aan en kleurt de bloembakken op het plein voor het gemeentehuis oranje.

Op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van 'Orange the World'. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee.

Inmiddels worden landmarks oranje uitgelicht en vinden activiteiten plaats in meer dan 100 landen. Kijk op www.orangetheworld.nl voor meer informatie.

Op 25 november kleurde het plein voor het gemeentehuis in Tubbergen oranje om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen. Burgemeester Wilmien Haverkamp onderstreept het belang van de campagne: “Aandacht voor de strijd tegen geweld als deze is nodig. We willen het onderwerp uit de taboesfeer halen. We zien namelijk dat de overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld te maken krijgt geen aangifte of melding doet, omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. Dát taboe willen we doorbreken want in de gemeente Tubbergen nemen we het heel serieus. Veel speelt en gebeurt waar niemand het kan zien en juist daarom zetten wij er een spotlight op. Niet alleen bij geweld tegen vrouwen, maar bij alle vormen van huiselijk geweld. En daar vragen wij, niet alleen vandaag maar altijd, aandacht voor.”

Om het plein oranje te kleuren moest een knop omgezet worden en dit deden symbolisch de burgemeester, Chantal Veltmann procesmanager sociaal domein, Gerhard ter Maat van centrum seksueel geweld en een jeugdconsulent van de gemeente samen. “Juist dat we dit samen doen is belangrijk. Geweld tegen welke groep dan ook kun je niet alleen oplossen, daar heb je elkaar voor nodig. We willen een taboe doorbreken en dit bespreekbaar maken. En een moment als deze grijpen we dan graag aan om een steentje bij te dragen aan de bewustwording. En als er grote zorgen zijn? Niets doen is geen optie. Zoek hulp en bel Veilig Thuis Twente, zij kunnen je advies geven wat je in deze moeilijke situaties kunt doen. Maar bovenal: praat erover en kijk niet weg”, vertelt Chantal Veltmann, procesmanager Sociaal Domein Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Voor vragen of advies kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis Twente. Telefonisch kan dat op 0800-2000. Of kijk voor meer informatie op www.veiligthuistwente.nl.

Gerhard ter Maat, Wilmien Haverkamp, Chantal Veltmann, Marleen Zandstra voor Orange the world
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-