Coronavirus

Gemeente Tubbergen pleit voor goede huisvesting en noaberschap voor arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
17 feb 2020

De gemeente Tubbergen heeft het noaberschap hoog in het vaandel. Niet alleen voor haar eigen inwoners, maar ook voor mensen die hier tijdelijk komen werken. Om dit wonen in goede banen te leiden, wordt de gemeenteraad gevraagd om het ‘Beleid Huisvesten Arbeidsmigranten in het buitengebied van de gemeente Tubbergen’  vast te stellen.

Stel je bent ondernemer en je hebt veel productiewerk te doen, maar je kan er geen personeel voor vinden. En denk je eens in dat je woont in een land waar de lonen laag zijn en waar bijna geen werk is, terwijl je wel een gezin hebt dat onderhouden moet worden. Om deze twee redenen werken steeds meer mensen uit Oostbloklanden in ons land. Ook in de gemeente Tubbergen. “Van ondernemers krijgen wij positieve geluiden over de werkhouding van deze arbeidsmigranten”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Wij vinden het belangrijk dat deze mensen gedurende hun periode in onze gemeente op een nette en veilige manier kunnen wonen. Aan de andere kant horen we ook geluiden van inwoners die hierdoor overlast ervaren. Dat was voor ons de reden om een beleid op te stellen waarin precies wordt omschreven waar en met hoeveel mensen tegelijk zij gehuisvest mogen worden.”

Het beleid is opgesteld in overleg met Tubbergse en Dinkellandse ondernemers, detacheringsbureaus en huisvesters. Het beleid gaat over het wonen in het buitengebied. Binnen de kernen wordt dit type huisvesting niet mogelijk gemaakt. In het nieuwe beleid staat  onder andere dat de toekomstige plekken waar arbeidsmigrantenwoningen 3 kilometer uit elkaar moeten liggen en dat maximaal 7 personen een woning mogen bewonen. Deze woning moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Alleen voor bedrijven in het buitengebied die kunnen aantonen dat zij meerdere mensen aan het werk hebben en op eigen terrein voor huisvesting willen zorgen, wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen maximaal 15 mensen onderbrengen.

“Naast huisvesting zijn de ondernemers en huisvesters ook gevraagd om zich in te spannen om hun buitenlandse werknemers te helpen met inburgeren en het onderdeel worden van onze samenleving”, zegt de wethouder. “Deze mensen zijn ver van huis en werken hard. Laten wij proberen om ons alom bekende noaberschap ook voor hen te laten gelden.”

Bouwfoto
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-