Coronavirus

Gemeente Tubbergen pakt verkeerslawaai aan

Publicatiedatum: 
12 jun 2020

Geluidsoverlast kan het woongenot een flink stuk verminderen. Zeker bij oudere woningen die minder goed geïsoleerd zijn kan verkeerslawaai letterlijk binnenkomen. De gemeente Tubbergen wil geluidsoverlast aanpakken met een saneringsprogramma. Onderdeel hiervan is een geluidsonderzoek in woningen die hiervoor in aanmerking komen en een voorstel voor het nemen van maatregelen.

In totaal komen 50 woningen in aanmerking voor het saneringsprogramma. Deze woningen staan op de B-lijst, wat betekent dat ze een geluidsbelasting vanwege verkeerslawaai hebben tussen de 60 en 65 decibel. “We hebben de voorbereidingssubsidie van het Rijk ontvangen voor het opstellen van het saneringsprogramma, dus we kunnen aan de slag”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Er wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd om de belasting van het verkeerslawaai op de gevel te berekenen. In het saneringsprogramma worden vervolgens maatregelen beschreven waarmee bewoners in de toekomst minder last hebben van het verkeerslawaai.” Het gaat daarbij om geluidsisolerende maatregelen aan de gevel van het huis zoals geluidsisolerende beglazing, suskast of dakisolatie. Per woning wordt bekeken wat de meest efficiënte maatregel is.

Het voorstel voor het ‘Saneringsprogramma gemeente Tubbergen’ gaat uiterlijk december 2020 naar het Rijk ter beoordeling. Daarna zal het ter inzage worden gelegd. De bewoners van de 50 betreffende woningen wordt gevraagd of zij mee willen werken aan de (volledig gesubsidieerde) maatregelen aan de gevel. In juni 2021 verwacht de gemeente de definitieve versie van het saneringsprogramma gereed te maken, waarna een aanvraag voor de uitvoeringssubsidie bij het Rijk wordt ingediend.

B-lijst woningen
Alle Nederlandse gemeenten hebben aangegeven welke woningen op 1 maart 1986 een geluidsbelasting hadden tussen de 60 en 70 decibel door verkeerslawaai. Naar aanleiding daarvan zijn er landelijk lijsten gemaakt. Woningen met een geluidsbelasting tussen de 65 en 70 zijn op de A-lijst geplaatst. Die woningen zijn in de gemeente Tubbergen in 2001 en 2003 gesaneerd. Woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 decibel staan op de B-lijst.

foto dakisolatie
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-