Coronavirus

Gemeente Tubbergen komt ondernemers tegemoet

Publicatiedatum: 
19 mrt 2020

De verspreiding van het coronavirus tegengaan, dat is het doel van de Rijksoverheid. De maatregelen die zij hiervoor heeft moeten treffen kunnen (grote) gevolgen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Tubbergen aanvullende maatregelen genomen.

“Ondernemers die nu financieel gezond zijn, gezond houden. Daar gaan we voor. We willen hen daarbij ondersteunen, vandaar dat we hebben besloten tot het inzetten van deze maatregelen,” vertelt wethouder Ursula Bekhuis. “We zijn trots op onze lokale ondernemers en we hopen dat ook zij goed door deze moeilijke tijden heen komen. Daarom wil ik onze inwoners ook vragen om bij het inkopen doen onze lokale ondernemers niet te vergeten.”

De gemeente komt ondernemers tegemoet door hen uitstel te bieden voor het betalen van de gemeentelijke belastingen, de lokale aanslagen later in het jaar op te leggen en geen legeskosten in rekening te brengen voor afgelaste evenementen. Daarnaast krijgen huurders van gemeentelijke gebouwen die door corona-maatregelen verplicht gesloten zijn, uitstel voor het betalen van de huur.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen via de gemeentelijke website een aanvraag indienen om de gemeentelijke belastingen later te betalen. Wanneer ondernemers van deze uitstel van betaling gebruik maken worden alle invorderingsmaatregelen tot en met september 2020 stopgezet. Het verleende uitstel schort ook een automatische incasso op.

Een aanvraag indienen kan op www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus, onder het kopje ‘informatie voor ondernemers en ZZP’ers. Het aanvraagformulier is vanaf 20 maart te gebruiken.

Lokale aanslagen en legeskosten evenementen

Het opleggen van de lokale aanslagen wordt uitgesteld. Het gaat hier om de aanslagen toeristenbelasting en reclamebelasting. Deze aanslagen zouden eind juni worden opgelegd. Dat gebeurt nu in september dit jaar.

Vanwege het coronavirus worden ook veel evenementen afgelast. Voor deze evenementen brengt de gemeente geen legeskosten in rekening.

Uitstel betaling huur voor huurders gemeentelijke gebouwen

Huurders van gemeentelijke gebouwen die verplicht zijn gesloten vanwege de maatregelen van het Rijk tegen het coronavirus, krijgen uitstel van drie maanden voor het betalen van de huur. De exacte uitwerking van deze voorziening wordt rechtstreeks met de huurders van de gemeentelijke gebouwen gecommuniceerd.

Logo Tubbergen GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-