Coronavirus

Gemeente Tubbergen geeft groene cheques uit

Publicatiedatum: 
18 jan 2021

De gemeente Tubbergen wil lokale energie-initiatieven van inwoners stimuleren en geeft daarvoor groene cheques uit. De groene cheque is een subsidievoucher om initiatieven in de eigen gemeente vooruit te helpen. Er kan per initiatief een bedrag aangevraagd worden tot
€ 3.000,-.

De cheque kan worden gebruikt om duurzame energie op te wekken of juist om energie te besparen. De initiatieven moeten dan wel ten goede komen aan een maatschappelijke instantie, of aan tenminste 5 huishoudens of bedrijven. De groene cheques kunnen worden aangevraagd door verenigingen, kernraden, duurzaamheidscoöperaties, duurzaamheidswerkgroepen, maatschappelijke instellingen, individuele inwoners en bedrijven.

Wethouder Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen steunt graag deze initiatieven van inwoners: “Om mij heen hoor ik mooie plannen en initiatieven om te verduurzamen. Verenigingen, buurten en bedrijven zien kansen en willen dan gezamenlijk aan de slag met energie of bijvoorbeeld isolatie. Met deze groene cheque kunnen we die plannen een steuntje in de rug geven.”

De groene cheque kan op veel manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld voor onderzoek of inhuur van een advies, maar ook voor de opstart van een coöperatie of de inkoop van materialen. De gedachte achter de cheque is dat inwoners hun ideeën over energie delen en gezamenlijk met het opwekken of besparen van energie aan de slag gaan.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2021. In totaal is er €30.000,- beschikbaar. De verzoeken worden op volledigheid en volgorde van binnenkomst beoordeeld. Als het subsidieplafond binnen de gemeente bereikt is, wordt de regeling gesloten. De details van de regeling en hoe deze aan te vragen  is te vinden op: www.tubbergen.nl/subsidieregeling-groene-cheque-2021.

Logo Tubbergen GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-