Coronavirus

Gemeente Tubbergen draait op volle toeren

Publicatiedatum: 
12 jun 2020

Met de bouwcrisis van 2008 nog vers in het achterhoofd, wil de gemeente Tubbergen waar mogelijk het MKB in de bouw- en infrasector gedurende de coronaperiode steunen. Daarom heeft de gemeente bij de start van de intelligente lockdown met spoed een aantal werken aanbestedingsgereed gemaakt om zoveel mogelijk ondernemers aan het werk te houden.

Deze actieve houding sluit ook aan de vraag van Bouwend Nederland, die als brancheorganisatie gemeenten heeft benaderd met de vraag om projecten toch vooral door te laten gaan en onderhoudswerkzaamheden naar voren halen. Ook vraagt de belangenbehartiger van de bouw- en infrasector gemeenten om te blijven te investeren om hierdoor liquiditeitsproblemen bij bedrijven te voorkomen.

“We hebben veel begrip voor de zorgen vanuit de sector”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Hoewel onze ambtenaren vanwege de coronamaatregelen niet op kantoor werken, draaien we nog steeds op volle toeren. Bij de afdeling vergunningen loopt alles goed door en op het gebied van woningbouw zijn we druk bezig met planvorming. Ook de fysieke controles en werkzaamheden in het veld vinden nog gewoon plaats. Kortom, de geplande onderhoudswerkzaamheden gaan allemaal gewoon door.”

Op het gebied van wegenonderhoud is in de afgelopen periode ongeveer 1 miljoen aan werk weggezet voor de gemeente. De afgelopen 4 maanden is aan de voorbereiding van het onderhoud voor dit jaar gewerkt. “Wij staan nu voor de uitvoering. Daarnaast moet een nieuw bestek voor de komende jaren worden voorbereid”, zegt de wethouder.  “Voor rioleringswerk is de klimaatatlas in voorbereiding. Een geweldig grote klus van 5 miljoen investeringsomvang. Daar moet de komende jaren invulling aan gegeven worden. De voorbereidingstijd hiervoor is minimaal 6 tot 9 maanden. Het liefst in combinatie met andere projecten. Dit past goed in het beeld bij de verwachte werkhonger in 2021 binnen de infrawereld.”

Met bovengenoemde activiteiten en maatregelen is maximaal invulling gegeven aan de oproep van Bouwend Nederland tot het doen van (extra) investeringen. Vooralsnog zijn er geen directe meerkosten. Doen deze zich voor, dan zullen zij in het begroting worden opgenomen.

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-