Coronavirus

Gemeente Tubbergen blij met sanering Boortorenweg

Publicatiedatum: 
20 sep 2018

Het nieuws over de sanering van de ondergrond boorput aan de Boortorenweg werd binnen de gemeente Tubbergen met blijdschap ontvangen. Het jarenlange lobbyen heeft resultaat opgeleverd:  geen verontreinigde boorlocaties  meer in Tubbergen.

Wethouder Erik Volmerink is blij. Samen met diverse partijen heeft hij zich ingespannen voor het stoppen van injecteren van afvalwater van de NAM en het saneren van de ondergrond van de boorlocaties. “Gelukkig hoefden wij het niet alleen te doen. We hebben hierin goed samengewerkt met de dorpsraden van Vasse en Manderveen en de stichting Stop Afvalwatering Twente”, vertelt de wethouder. “Op bestuurlijk niveau hebben we een begeleidingscommissie ingesteld en de verplichte evaluatie op de vergunning naar voren kunnen trekken. We zijn naar Den Haag geweest, naar hoorzittingen en debatten met de 2e kamer en hebben onszelf uitgenodigd bij minister Kamp. We zijn gesprekken aangegaan met de NAM en ze hebben besloten om te stoppen met het injecteren van afvalwater in onze gemeente en dat de ondergrond van  alle boorputten worden gesaneerd .  We zijn blij dat de NAM dit nu actief oppakt. Het is geweldig dat we er samen met elkaar in zijn geslaagd om dit voor elkaar te krijgen zoals de wens van de inwoners van onze gemeente. We zijn nu in gesprek met NAM en ministerie EZK voor ontmantelen van de gehele boorlocaties.”

Erik Volmerink bij de boorput aan de Boortorenweg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-