Coronavirus

Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen

Publicatiedatum: 
29 jul 2019

Als het aan de gemeente Tubbergen ligt komt er geen supermarkt op De Es. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De vergunning is geweigerd omdat deze onder andere in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid.

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een supermarkt op De Es. Een supermarkt op deze plek past niet in het bestemmingsplan, maar ook niet in de detailhandelsstructuurvisie die is opgesteld in samenwerking met ondernemers en vastgesteld door de gemeenteraad. In de detailhandelsstructuurvisie is bepaald dat winkels en supermarkten alleen in het centrum van het dorp gevestigd mogen worden. Het staat de aanvrager van de omgevingsvergunning overigens vrij om bezwaar in te dienen tegen deze weigering.