Coronavirus

Fietsverbinding van Manderveen naar Tubbergen

Een vrij liggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen is een lang gekoesterde wens van zowel de samenleving van Manderveen als de gemeenteraad van Tubbergen. Bij het opstellen van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) kwam dit ook duidelijk naar voren.

Doel van het project is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de Manderveenseweg en de bereikbaarheid van Manderveen. Het fietspad is een participatief project. Dat betekent dat er zoveel mogelijk samenwerking is tussen inwoners van Manderveen en gemeente. Gemeente Tubbergen is van plan om dit fietspad zo duurzaam en circulair mogelijk aan te leggen binnen het beschikbare budget.     

Begin 2019 is er een start gemaakt met de voorbereidingen en is er een informatiebijeenkomst geweest waar aanwonenden en inwoners van Manderveen hun kijk op dit project kenbaar konden maken.

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om u bij te praten tijdens fysieke  informatiebijeenkomsten. Daarom informeren wij u via nieuwsbrieven.

De nieuwsbrieven, het ontwerptracé en alle bijbehorende documenten zijn hieronder te vinden en in te zien. Voor inzage in het bestemmingsplan verwijzen we naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Planning en fasering aanleg fietspad week 11 t/m 17

Nieuwsbrieven

 

 

Ontwerptracé en alle bijbehorende documenten

 

 

pdf info fietsverbinding Manderveen - Tubbergen (PDF, 384.39 KB)

 

pdf info fietsverbinding Manderveen - Tubbergen (PDF, 366.16 KB)

 

pdf info fietsverbinding Manderveen - Tubbergen (PDF, 413.85 KB)