Coronavirus

Evenementen en samenkomsten

Informatie over het organiseren van evenementen 

Met ingang van 1 juli is het weer mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een evenement te organiseren. Dit is opgenomen in de Noodverordening van de Veiligheidsregio Twente
Heeft u een vergunning die al eerder verleend is die mogelijk moet worden gewijzigd of wilt u een nieuwe evenementenvergunning aanvragen neem dan contact op met uw gemeente. Heeft u hier vragen over? Meer informatie hierover vindt u hier

COVID19 en het organiseren van een evenement.

Waarschijnlijk heeft u als organisatie veel vragen over het organiseren van een evenement. Wat is er nog mogelijk, onder welke condities is een evenement houden nog mogelijk en waar moet dan extra  rekening mee worden gehouden. Wordt het feest bijvoorbeeld in de open lucht gehouden of gaat u een tent plaatsen.

Onderstaande regels komen uit de noodverordening en deze kunt u nalezen op de site (https://vrtwente.nl/actueel/nieuwe-noodverordening-per-1-juli).

Waar moet altijd rekening mee gehouden worden:

 • 1,5 meter norm
 • Hygiënemaatregelen treffen om verspreiding van COVID19 tegen te gaan.
 • Stromen samenkomende bezoekers scheiden (ook van en naar sanitaire voorzieningen).

Geldt de 1,5 meter norm voor iedereen? Nee, deze norm geldt niet voor iedereen.

Deze norm geldt niet voor:

 • kinderen tot 13 jaar.
 • jongeren van 13 tot 18 jaar onderling. Maar zij moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen
 • personen aan een tafel uit hetzelfde gezin.

 

Wat moet u verder nog doen?

 • Er moet een vergunning aangevraagd worden. En u dient te voldoen aan de indieningsvereisten zoals bijvoorbeeld een plattegrond en een veiligheidsplan.
 • In het veiligheidsplan neemt u een COVID19 hoofdstuk op waarin omschreven wordt welke maatregelen u treft.
 • Op de plattegrond houdt u, naast de gebruikelijke indieningsvereisten, rekening met de 1,5 meter norm. Denk hierbij aan het scheiden van de verschillende publieksstromen. Dit gaat onder andere om komende en vertrekkende bezoekers, zoals bezoek aan het sanitair en bijvoorbeeld de snackwagen, garderobe en de drankuitgifte
 •  

Ik wil een evenement voor maximaal 250 personen (exclusief personeel) in de buitenlucht organiseren, waar moet ik dan rekening mee houden?

Plaatst u een tent welke aan minimaal 3 zijden open is, dan wordt dit gezien als “buitenlucht”.

De bezoekers hoeven niet te gaan zitten en er is geen gezondheidscheck nodig.

Er mag gedanst worden, maar ook hier geldt de 1,5 meter norm.

Bij samenkomst op een buitenterras bij een eet- drinkgelegenheid of een buitenterras op een evenemententerrein moet iedereen een zitplaats hebben.

 

Ik wil een evenement voor meer dan 250 personen (exclusief personeel) in de buitenlucht organiseren, waar moet ik dan rekening mee houden?

Vooraf moeten de bezoekers gecheckt worden op hun gezondheid, dit kan bijvoorbeeld door kaartverkoop met een gezondheidscheck via een website. De aanwezige bezoekers krijgen een zitplaats aangewezen door middel van een reservering. U moet ervoor zorgen dat de bezoekers gebruik gaan maken van hun aangewezen zitplaats.

Bij evenementen met meer dan 250 bezoekers mag er niet gedanst worden.

Ik wil een evenement organiseren en hierbij wil ik een tent plaatsen of ik wil het evenement in een gebouw organiseren, kan dit?

Dit is mogelijk. Een tent wordt (volgens de noodverordening) gezien als een gebouw (wanneer meer dan 1 zijde gesloten is).

Afhankelijk van het aantal personen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 100 personen (exclusief personeel) is het verplicht om iedereen een zitplaats toe te wijzen (dit wordt placering genoemd).
 • Organiseert u een evenement voor meer dan 100 personen (exclusief personeel), dan moet u aan alle aanwezigen een zitplaats toewijzen middels reservering en er moet een gezondheidscheck uitgevoerd worden. Dit kunt u bijvoorbeeld realiseren door kaartverkoop vooraf met een gezondheidscheck via een website.

 

Ik wil een evenement organiseren waarbij een band komt optreden en de aanwezigen mee kunnen zingen, mag dit?

Natuurlijk mag er een band (muziek) aanwezig zijn, maar er mag niet gezongen (of geschreeuwd) worden in groepsverband. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het geluidsvolume. Op het moment dat er harde muziek gespeeld of gedraaid wordt, is normaal praten niet meer mogelijk. Zingen of schreeuwen zorgt voor meer adem (aerosolen), dit kan zorgen voor de eventuele verspreiding van het virus.

Ik wil een evenement houden in een gebouw of tent waarbij een koor en/of zangensemble aanwezig is, waar moet ik rekening mee houden?

Ventileer de ruimte waar door het koor gezongen wordt 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten gelucht wordt.

Zie voor extra aandachtspunten https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles.

De bezoekers mogen niet meezingen (of schreeuwen). Het is aan de organisatie om hierop toe te zien.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen en/of wilt u uw evenement bespreken neem dan contact op met een van onze evenement consulenten Bert Oelen of Sylvia Olde Klieverik of met het team APV en bijzondere wetten. Samen kunnen wij dan uw plannen of aanvraag bespreken en wij willen net als u dat het een gezellig maar tevens veilig en gezond evenement wordt.