Coronavirus

Evenementen en samenkomsten

Coronaregels voor evenementen
 

Per 13 november 2021 zijn de coronaregels veranderd.

Regels voor ondernemers en organisatoren van een evenement of festiviteiten

Voor alle evenementen, zowel binnen als buiten, geldt:

 • Evenementen zijn vanaf 13 november 2021 toegestaan tussen 06.00 uur en 18.00 uur.
  • Uitzondering: professionele sportwedstrijden zonder publiek en culturele locaties, zoals theaters, concertzalen en bioscopen.
 • Een vaste zitplaats is verplicht, behalve bij evenementen met doorstroom (doorstroom houdt in: publieke plaats waar sprake is van doorstroom van publiek).
 • Maximaal 1.250 personen per zaal (uitgezonderd van doorstroomlocaties).
 • Bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien.  Van bezoekers vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd worden.
 • Betreft het een meerdaags (zakelijk) evenement met overnachting, dan moet het coronatoegangsbewijs elke 24 uur wordt gecontroleerd.
 • Het is verplicht een registratie en een gezondheidscheck te doen.
 • Er moet een gecontroleerde in- en uitstroom zijn.
 • U draagt zorg voor voldoende afstand tussen artiesten en het publiek.
 • Afspraken met gemeente en GGD:
  • U dient afspraken te maken met uw gemeente over deze voorzorgsmaatregelen en hoe u de toegangscontrole heeft ingericht.
  • U maakt afspraken met de GGD, zodat bron- en contactonderzoek bij een eventuele uitbraak snel en effectief kan worden uitgevoerd.
 • Entertainment, zoals livemuziek, is toegestaan.

Coronatoegangsbewijs bij open evenementen:

 • Ook bij open evenementen is een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. Bijvoorbeeld bij een marathon, dorpsfeest of een kerstbraderie (dit zijn evenementen in de openlucht).
 • De organisator en de gemeente zorgen er samen voor dat deze regels op de juiste manier worden toegepast.
 • Bij georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals bijvoorbeeld de sinterklaasintochten, is geen coronatoegangsbewijs verplicht. Ook voor begeleiders van kinderen is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien.

Coronatoegangsbewijs:

U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Door middel van de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Voor organisatoren van evenementen is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Om rekening te houden met de beschikbare testcapaciteit, moet u uw evenement in sommige gevallen aanmelden bij Testen voor Toegang. Dat is het geval als:

 • Voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1000 bezoekers zijn.
 • Uw evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3000 bezoekers zijn.

Voor uitgebreide informatie omtrent de maatregelen rondom Covid19 verwijs ik u naar de site van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).


Heeft u vragen?
 

Heeft u vragen en/of wilt u uw evenement bespreken, neem dan contact op met het team APV en bijzondere wetten.