Coronavirus

Evaluatie Schuur voor Schuur-regeling

Publicatiedatum: 
15 mrt 2018

Op 14 maart 2016 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke Schuur voor schuur regeling vast gesteld. Bij de vaststelling is door de raad gevraagd de regeling na 1 jaar te evalueren.
Het doel van de schuur voor schuur-regeling is meervoudig: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door de sloop van leegstaande schuren, maar ook ontwikkelingen van economische activiteiten. Bovendien wordt het verwijderen van asbesthoudende schuren gestimuleerd/gefaciliteerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn aanleiding het gemeentelijk beleid aan te passen door:

  • de berekening van het aantal te slopen m2 oplopend per trede toe te passen in plaats van alleen de eindtrede (afhankelijk van het totale aantal te bouwen m2)
  • het instellen van de mogelijkheid tot sloop over te gaan zonder een concrete terugbouwopgave door in die gevallen een voucher af te geven
  • schuren waarvan geen bouwvergunning bekend is, deel te laten nemen aan de regeling indien deze aantoonbaar reeds aanwezig waren voor 1902 (inwerking treding Woningwet) (met behulp van bijvoorbeeld Heemkunde).

Het nieuwe beleid moet nog door de raad worden vast gesteld.

schuur
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-