Coronavirus

Erkenning van kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. Ook als u duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis.

Wat u moet weten

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Let op:Bij erkenning van de ongeboren vrucht krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Dit vraagt u daarna aan bij de rechter
 

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven


Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind heeft al 2 ouders
 • Het kind heeft niet geleefd

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s)

Kosten

Geen