Coronavirus

Erkennen kind

Let op! 
Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis. 

Erkennen kind

Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Het erkennen van een kind is kosteloos. Van de erkenning wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de erkenning ontstaat er een juridische band tussen de moeder waaruit het kind niet geboren is of de vader van het kind: de famillierechtelijke betrekking. Voor het erkennen van een kind kunt u online een afspraak maken.

Erkenning voor de geboorte (ongeboren vrucht)

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorteaangifte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader of moeder waaruit het kind niet geboren is in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder waaruit het kind is geboren schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag

Door de erkenning van het kind is de erkenner nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet eerst het ouderlijk gezag worden aangevraagd. Om het ouderlijk gezag over een kind te krijgen, moet u bij de rechtbank een verzoek indienen. Dit kan met een DigiD inlogcode via het digitale loket rechtspraak of het formulier Verzoek gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. U dient bij uw aanvraag een afschrift van de geboorteakte van het kind en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide verzoekers te overleggen.

Afspraak maken

Vanwege de coronamaatregelen is onze dienstverlening aangepast. U kunt bijvoorbeeld alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis, ook als u uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart komt ophalen. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van erkenner en moeder, of een kopie hiervan
  • Toestemming van de moeder waaruit het kind is of wordt geboren, zelf geschreven of in persoon
  • Om het kind de achternaam van de vader of de moeder waaruit het kind niet is of wordt geboren te geven, moet de moeder of de moeder waaruit het kind is of wordt geboren meekomen (alleen bij het eerste kind uit dezelfde relatie).