Coronavirus

Elkaar ontmoeten belangrijkste reden voor MFA Langeveen

Publicatiedatum: 
17 jul 2020

Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel van Langeveen. Het dorp kent een rijk verenigingsleven, een actieve school en een multifunctioneel centrum waar veel gebeurt. Niet alleen lief, maar ook leed wordt gedeeld en waar mogelijk wordt samengewerkt. Dat gaat nu vooral op afspraak. Daarom gaat Langeveen voor een multifunctionele accommodatie, waar school, sport en verenigingen elkaar letterlijk en figuurlijk op alle uren van de dag tegen het lijf lopen.

Langeveners weten elkaar te vinden wanneer dat nodig is. Maar omdat de verschillende verenigingen en maatschappelijke organisaties onderkomens hebben verspreid over het dorp, vindt er geen toevallige ontmoeting plaats. Dat wordt zowel door de school als door het verenigingsleven als een gemis ervaren. “Want”, zo vat voorzitter Ebo Roek van de Stichting Multifunctionele Accommodatie Langeveen samen: “De mooiste ideeën ontstaan juist vaak spontaan als je elkaar tegenkomt op straat of in de sportkantine.”

Toen zes jaar geleden bleek dat de sportaccommodaties aan een flinke renovatie of zelfs nieuwbouw toe waren, zijn de verenigingen samen om tafel gegaan. Daarbij hebben wij ook de Mariaschool en de Gaarf betrokken. Onder het motto ‘samenwerken maakt samen sterker’, is gekeken naar manieren om elkaar nog meer te kunnen versterken om zo de toekomstige leefbaarheid van Langeveen een flinke boost te kunnen geven. “Omdat alle partijen grote waarde hechten aan het samenwerken, ontmoeten en een goede toekomstbestendigheid, ontstond de wens om te komen tot een multifunctionele accommodatie waarin zowel de Mariaschool, De Gaarf als de sportaccommodaties zijn opgenomen”, vertelt Roek. 

Volgens de werkgroep st. MFA Langeveen is het uniek dat álle gebouwen in het dorp in dezelfde periode aan een flinke opknapbeurt toe zijn. “Zo’n kans krijg je misschien maar eens in de 100 jaar. Hiermee kunnen we de droom van Langeveen; een plek waar alles samenkomt, verwezenlijken.” 

Zowel de school als het verenigingsleven verwachten dat een MFA waar men elkaar spontaan tegenkomst, ook een positieve invloed zal hebben op de gezondheid van de inwoners. “Eenzaamheid is een gevaar voor de volksgezondheid”, weet de voorzitter. “In het MFA ontmoeten oud en jong elkaar en kunnen elkaar waar mogelijk voorthelpen. Als er op school bijvoorbeeld een themaweek is over oude ambachten, zijn er in de ‘huiskamer’ misschien wel gepensioneerde timmermannen of metselaars die daarbij willen meehelpen, vertellen en voordoen. Ook kunnen sportverenigingen meer samenwerken met elkaar en met de school. Zo ontstaan er allerlei win-win-situaties.”

Het college is positief over de plannen en stelt voor om samen onderzoek te doen naar de haalbaarheid ervan. “Het plan voldoet op elk gebied aan de Mijn Dorp 2030-gedachte”, vindt wethouder Erik Volmerink. “Het is een toekomstbestendig plan, met als doel om Langeveen op de lange termijn leefbaar te houden voor jong en oud. Binnen de plannen staat niet het gebouw op zich centraal, maar gaat het om het bevorderen van het ontmoeten en het versterken van de onderlinge contacten. De manier waarop Langeveen in de toekomst nog meer wil samenwerken, kan ook een positief effect hebben op de gezondheid. We gaan nu samen aan de slag om te kijken op welke manier we de droom van Langeveen werkelijkheid kunnen laten worden.”

Langeveen bord
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-