Een goed begin van het nieuwe jaar voor gebroeders Grobbink

Publicatiedatum: 
11 jan 2017

Voor de gebroeders Grobbink is het nieuwe jaar goed begonnen. De bedrijfswoning die zij erfden van hun ouders, is losgekoppeld van het bijbehorende hotel Fortkamp en mag nu gebruikt worden als burgerwoning. Dat betekent dat Sjoerd en Wessel Grobbink in hun ouderlijk huis kunnen blijven wonen.

Het verhaal begon in 2006 met de verkoop van het hotel, waarbij de bedrijfswoning eigendom bleef van de familie Grobbink. Na het overlijden van vader Grobbink in 2008 erfden zijn zoons de woning. Nadat de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging, waarbij de bedrijfswoning zou veranderen in een burgerwoning, door de gemeenteraad werd geweigerd op grond van de toen geldende wetgeving, gingen de jongens in hoger beroep. Toen ook de Raad van State weigerde het bestemmingplan te wijzigen, werd er een handhavingsprocedure opgestart tegen de gebroeders Grobbink en kregen ze te horen dat ze hun woning moesten verlaten.

“De reden waarom het bestemmingsplan destijds niet gewijzigd kon worden lag in het feit dat de woning te dicht op het hotel stond, dat destijds als muziekcafé te boek stond”, vertelt wethouder Erik Volmerink. “Daardoor zou er sprake zijn van een overschrijding van de geluidsbelasting. Ook zou de woning een beperking kunnen vormen wanneer het hotel ooit zou willen uitbreiden.”

Ook de gemeente wilde graag een oplossing voor deze ontstane situatie. Daarom zijn zij in gesprek gegaan met alle betrokken partijen en kwamen de eigenaar en de broers uiteindelijk tot een onderling akkoord over splitsing van de bedrijfswoning. Hiervoor werd opnieuw een bestemmingsplanaanvraag ingediend en ditmaal was het geluk met de jongens. Door een wetswijziging is het namelijk mogelijk geworden om toch een vergunning te verlenen voor de verruiming van het gebruik van de woning.

“Waar de geluidscirkel vroeger lag op 30 meter, is de richtafstand nu 10 meter”, legt de wethouder uit. “Daarnaast hebben de jongens een planschadeovereenkomst getekend met de nieuwe eigenaar van Hotel Fortkamp. Door het toebrengen van goede geluidsisolatie kon de gevraagde omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden.”

Sjoerd en Wessel Grobbink zijn opgelucht met de goede afloop. “Nadat wij vorig jaar de publiciteit hadden gezocht, namen wethouder Erik Volmerink contact met ons op”, vertelt hij. “Zij toonden begrip voor onze situatie en boden aan  te helpen zoeken naar een oplossing. Wij vonden het heel fijn dat zij zich hiervoor hebben ingezet, al verliep het contact grotendeels via onze advocaat Claes van Deutekom. Toen wij gisteren definitief hoorden dat we hier kunnen blijven wonen waren we heel erg blij, maar het echte besef komt denk ik pas over een tijdje.” 

gebroeders Grobbink met wethouder Volmerink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-