Coronavirus

Educatie en aanpassingen aan bestaande voorzieningen voor veiliger fietsen

Publicatiedatum: 
18 okt 2017

Echt onveilige locaties waar veel ongelukken gebeuren, zijn nauwelijks meer aan te wijzen. Het nieuwe vastgestelde fietsveiligheidsbeleid richt zich dan ook niet meer op het aanpakken van onveilige situaties. “We gaan bestaande fietsvoorzieningen meer geschikt maken voor ouderen. En we zorgen voor lessen aan jongeren, bijvoorbeeld over het gebruik van hun mobiel op de fiets”, vertelt wethouder Erik Volmerink.

“De echte onveilige locaties zijn in de afgelopen jaren aangepakt of dat gebeurt binnenkort. We kiezen nu voor maatregelen die vooral bedoeld zijn om ongevallen te voorkomen. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld verschillende educatieve programma’s, omdat ongelukken vaak voortkomen uit onveilig gedrag. Voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs houden we in deze periode fietsverlichtingscontroles. Ook zijn er op alle basisscholen hesjes beschikbaar, zodat de kinderen beter zichtbaar zijn in het verkeer.  De middelbare scholieren worden in speciale lessen aan het denken gezet, bijvoorbeeld over appen op de fiets, harde muziek uit de oordopjes of alcohol in het verkeer. In het voorjaar kunnen basisschoolleerlingen meedoen aan het verkeersdiploma en voor ouderen is er dan weer een e-bike training. ”

Om de fietsveiligheid  in het algemeen te vergroten, worden aanpassingen gedaan aan bestaande fietsvoorzieningen. “We gaan bijvoorbeeld fietsstroken verbreden waar het kan of een oversteek in het midden van de weg aanleggen. Dat combineren we dan met onderhoudswerkzaamheden aan het riool of aan de weg”,  legt wethouder Erik Volmerink uit. “Op het bedrijventerrein in Albergen maken we langs de Van Koersveldweg een vrijliggend fietspad dat aansluit op het bestaande fietspad. Niet in alle kernen komen we tot dezelfde oplossingen. Met Manderveen zijn we bijvoorbeeld nog in gesprek over het vergroten van de fietsveiligheid.”

foto voorblad 2
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-