Coronavirus

Duitsland & Information Other Languages

For information in English and other languages see below.

 

Het coronavirus in Duitsland

Gaat u regelmatig de grens over, bijvoorbeeld van wege uw woon- en werksituatie? Ook dan heeft het coronavirus en de maatregelen die in de verschillende landen worden genomen gevolgen voor u. Op de website van het GrensInfoPunt kunt u meer informatie vinden voor grensgangers. Ga hier naar de website van het GrensInfoPunt.

Q&A testbeleid Nedersaksen (DU)

Er heerst soms nog onduidelijkheid over het testbeleid in Duitsland. In de bijlage vind je een Q&A over het testbeleid in Nedersaksen. Een Q&A over het testbeleid Noordrijn-Westfalen is in de maak. Wanneer wij deze hebben, vermelden we het in deze update.  Op https://www.vrtwente.nl/corona/algemene-coronaregels/ vind je meer interessante links over de situatie en coronamaatregelen in Duitsland.

Maatregelen in Nedersaksen
De actuele maatregelen in Duitsland kunt u vinden op: www.infektionsschutz.de/coronavirus/. Deze website wordt door de Duitse overheid bijgehouden. Op het Duitsland Instituut kunt u veel informatie in het Nederlands vinden: website Duitslandinstituut.
 

Helpdesk voor Statushouders

De communicatie over het coronavirus en maatregelen ertegen is voornamelijk in Nederlands. Veel statushouders beheersen onvoldoende Nederlands om het nieuws omtrent corona goed te volgen. Het Corona Actiecomité Statushouders (CAS) is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die een telefonische helpdesk opent om juist deze groep te woord te staan in hun eigentaal. Dit doen ze door getrainde vrijwilligers in te zetten. De vrijwilligers spreken Tigrinya of Arabisch, de meest voorkomende talen van de grootste groepen onder statushouders. De helpdesk richt zich op statushouders asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen.

De Corona Helpdesk Statushouders beantwoordt vragen telefonisch. In geval van complexe vragen zijn er tweedelijns specialisten die begeleiding bieden.  De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 14.00 tot 16.00 op het landelijk bereikbare telefoonnummer: 085-5808800. De dienstverlening is gratis. 
www.facebook.com/C19helpdesk

afbeelding corona statushouders 2
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Corona Actiecomité Statushouders
afbeelding corona statushouders
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Corona Actiecomité Statushouders


 

Information in other Languages

Information in English about the coronavirus (COVID-19) in the Netherlands: www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

Information in other languages: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publica....

Movies in other languages: www.youtube.com/playlist?list=PLiG-YrJYAG4i-6_QUI4Je60ErYne3jGdw