Coronavirus

Drank en horeca vergunning

Wat u moet weten

Horecabedrijf

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt in een horecapand. Ook paracommerciële instellingen (sportkantine, kulturhus, clubhuizen) hebben een drank- en horecavergunning nodig als er alcoholhoudende drank geschonken wordt.

Slijterij

Als u een slijterij bezit, heeft u een slijterijvergunning nodig. Ook dit is een drank- en horecavergunning.

Alcohol schenken bij evenement

Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken bij een evenement, dan moet u daarvoor een tijdelijke ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet aanvragen. Informatie hierover treft u aan onder het product evenementenvergunning (klik hier). Mogelijk heeft u ook een evenementenvergunning nodig.

Wijzigingen in bestaande drank- en horecavergunning

Als de rechtsvorm van uw horecabedrijf wijzigt of als er sprake is van een overname van een bestaand horecabedrijf dan moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Dit geldt ook als uw horecabedrijf bouwtechnisch zo verandert dat de omschrijving in de afgegeven vergunning niet meer klopt.

Als u een leidinggevende wilt wijzigen/toevoegen op de vergunning dan kunt u dit doen via het formulier verzoek bijschrijven leidinggevende.

Wet Bibob

Bij een nieuwe aanvraag of een overname dient u ook een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen.

Terras

Wilt u een terras bij uw horecagelegenheid exploiteren, neem dan voor informatie contact op met een medewerker van het team Wonen en Leven. De medewerker kan u vertellen waar een terras geëxploiteerd mag worden en aan welke eisen deze terrassen moeten voldoen.

Voor meer info kunt u ook kijken op http://www.ondernemersplein.nl/regel/drank-en-horecavergunning

Aanvragen

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen moet u het juiste aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen indienen.

Aanvraagformulieren

Voor de Reguliere horeca/slijterij:

Klik hier om het aanvraagformulier model A drank- en horecavergunning te downloaden.

Paracommerciële instellingen:

Klik hier om het aanvraagformulier model B drank- en horecavergunning te downloaden.

Leidinggevende wijzigen/toevoegen

Als u alleen een leidinggevende wilt wijzigen op uw vergunning, dan kunt u dat doen met het formulier verzoek bijschrijven leidinggevende. Om dit formulier te downloaden klik dan hier.

Wijziging rechtsvorm of overname

Wijzigt de rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar vof) of is er sprake van overname van een bestaand horecabedrijf? Vraag dan een nieuwe drank en horecavergunning aan via Model A (reguliere horeca/slijterij) of Model B (paracommerciële aanvragen).

Bijlagen

Bibob-vragenformulier reguliere horeca/slijterij

Bij een nieuwe aanvraag of een overname dient u ook een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Voor het downloaden van het Bibob-vragenformulier klik dan hier

Verklaring leidinggevenden

U dient een volledig ingevuld meldingsformulier leidinggevenden (per leidinggevende één verklaring) in te vullen

Voor de reguliere horeca/slijterij:
Klik hier om de verklaring bijlage bij model A te downloaden.

Voor de paracommerciële instellingen:
Klik hier om de verklaring bijlage bij model B te downloaden.

Andere bij te voegen bescheiden

Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bescheiden u dient toe te voegen (o.a. kopie legitimatiebewijs, uittreksel Kvk, arbeidsovereenkomsten etc). Deze documenten dient u tezamen met de aanvraag in te sturen of in te leveren.

Hoe lang gaat het duren?

Reguliere horeca/slijterij: 8 weken
Paracommerciële instellingen: 6 maanden

Is uw aanvraag onduidelijk of niet compleet dan hebben wij de mogelijkheid om extra informatie van u te vragen. De beslistermijn wordt dan opgerekt.

Meer informatie

Zowel de inrichting van een horecabedrijf/ slijterij als de leidinggevenden van een horecabedrijf/slijterij moeten aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn genoemd in de drank- en horecawet. Daarnaast zijn regels opgenomen in onze gemeentelijke drank- en horecaverordening. Ook aan deze regels worden de aanvragen getoetst.

Voor meer info over de inrichtingseisen klik hier.

Voor meer info over de eisen m.b.t. de leidinggevenden klik hier.

Kosten

Voor het afhandelen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning berekenen wij leges.