De Omgevingsdienst Twente (OD Twente) start per 1 januari 2019

Publicatiedatum: 
2 jan 2019

Op 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) van start gegaan.

Dit is de uitvoeringsorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel voor de VTH-taken (vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) op het gebied van milieu. De beleidsvorming op milieugebied blijft wel een taak van de provincie en de 14 gemeenten afzonderlijk. De OD Twente is gehuisvest in het stadhuis van Almelo.

De gemeentelijke en provinciale medewerkers die deze milieutaken voor Twente verrichten, gaan werken voor deze nieuwe organisatie. De OD Twente komt in plaats van de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) waarbij medewerkers vanuit de verschillende gemeentehuizen samenwerkten. De vorming van één omgevingsdienst is wettelijk verplicht gesteld.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u plannen hebt voor het opzetten van een bedrijf of als u een bedrijf wilt veranderen, kunt u daarvoor een milieuvergunning nodig hebben. Het is ook mogelijk dat u met een melding (Activiteitenbesluit) kunt volstaan.

Vanaf 1 januari 2019 worden de milieumeldingen en het onderdeel milieu van een omgevingsvergunning beoordeeld door medewerkers van de Omgevingsdienst Twente.

De gemeente blijft het eerste aanspreekpunt. Een aanvraag omgevingsvergunning of een milieumelding wordt ook na 1 januari 2019 ingediend bij de gemeente. Wij zorgen ervoor dat de Omgevingsdienst wordt ingeschakeld, zodat zij ons hierover kunnen adviseren. Mogelijk kan de Omgevingsdienst contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn over het milieudeel van uw aanvraag.

Ook vindt het toezicht op de naleving van deze vergunningen en meldingen plaats door medewerkers van deze Omgevingsdienst.

Per 1 januari 2019 kunnen inwoners en bedrijven zich met betrekking tot milieuklachten rechtstreeks richten tot de OD Twente, via het telefoonnummer 0546-749 500 of per mail via: info@odtwente.nl

Meer informatie over de Omgevingsdienst Twente kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Twente www.odtwente.nl

Voor algemene vragen over vergunningen en handhaving kunt u, zoals u gewend bent, terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer: 0546 628 000, of per e-mail via: info@noaberkracht.nl

Omgevingsdienst twente
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-