Coronavirus

De gemeente Tubbergen gaat de riolering in de Zenderseweg vervangen.

Op 9 juli 2019 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de rioolvervanging Zenderseweg. Op het conceptplan zijn tijdens en na deze informatiebijeenkomst verschillende reacties binnengekomen. Deze reacties hebben geleid tot inhoudelijke aanpassingen van het plan en de planning voor het vervolgtraject..

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om u hierover bij te praten via een informatiebijeenkomst. Daarom informeren wij u via een nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief leest u wat er met de reacties is gedaan en informeren wij u over het aangepaste plan voor de vervanging van de riolering en de vervangingsplannen van de water– en gasleiding. Maar ook de planning voor de verdere uitvoering en de relatie tot de ontwikkelingen van een centrumplein in Albergen komen aan bod.

De nieuwsbrief en alle bijbehorende documenten zijn hieronder te vinden.

 

Nieuwsbrief en documenten

Nieuwsbrief rioolvervanging zenderseweg

Bestektekening riolering 2 mei 2019

Bestektekening 1 verharding 3 mei 2019

Bestektekening 2 verharding 4 mei 2019

Bestektekening 2019-05-05 Profielen & Details Verhardingen

Faseringstekening nuts Zenderseweg Albergen

Zenderseweg Presentatie VH 01

Zenderseweg Presentatie VH 02

Reactienota rioolvervanging Zenderseweg n.a.v. inloop 9 juli 2019