Coronavirus

De Eeshof als smeltkroes van activiteiten

Publicatiedatum: 
14 dec 2018

Vijf partijen tekenen convenant voor samenwerken en verbinden

Een openbare werkplaats, een (glas)atelier en een museumvoorziening. Het zijn slechts drie van de vele ideeën die in de toekomst vorm kunnen krijgen in en rond woon- zorgcentrum de Eeshof. Gemeente Tubbergen, Bibliotheek Tubbergen, Hof van Tubbergen, Scholengemeenschap Canisius Tubbergen en Zorggroep Sint Maarten zijn hierin de kartrekkers. Het gezamenlijke doel is het verbinden en uitwisselen van gemeenschappelijke activiteiten op het terrein. Afgelopen vrijdag ondertekenden de vijf partijen een intentieovereenkomst.

Het convenant kwam tot stand na verschillende gesprekken met samenwerking en verbinding van onderlinge activiteiten als speerpunt.  De initiatiefgroep streeft naar een samenhangend, aansluitend activiteitenaanbod voor bewoners en bezoekers van Tubbergen en omstreken.

De Eeshof
Als locatie voor de activiteiten staat de Eeshof van Zorggroep Sint Maarten centraal. In het bijzonder de panden op het terrein, zoals het Koetshuis en de Havezate, en de buitenterreinen. In de samenwerking op het Eeshofterrein zien de vijf partijen een grote meerwaarde. Vanaf 2019 verkennen zij met elkaar hoe en of de samenwerking zinvol en verantwoord ingevuld kan worden. Daarnaast neemt de groep de mogelijkheden voor het onderbrengen van de activiteiten in de panden onder de loep. Dit kunnen manifestaties zijn van onder meer ondernemers, kunstenaars, scholen of overige publieke voorzieningen. De uitvoering gebeurt in harmonie met bestaande zorg- en welzijnsactiviteiten. Tevens wordt gekeken naar de ontwikkeling van een wandelroute, gekoppeld aan kunstobjecten die in verbinding staan met de omgeving van het terrein. Voor investeringen in gebouwen en contreien zijn de betrokken partijen verantwoordelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de identiteit en het karakter van de locatie, namelijk wonen en zorg voor ouderen.

Van werkplaats tot museum
In de nieuwe samenwerking zien de initiators talrijke mogelijkheden. Gesproken is over de ontwikkeling van een openbare werkplaats, een zogeheten fablab en een (glas)atelier. Andere opties zijn de realisatie van kook/restaurantvoorziening en het bieden van onderdak aan bestaande museumvoorzieningen van de gemeente. De partijen kijken nadrukkelijk naar verbinding met initiatieven in Tubbergen zoals de ontwikkeling van het Glashoes.

Convenant
In woon- zorgcentrum de Eeshof tekenden de aangesloten partijen afgelopen donderdagochtend de intentieovereenkomst. Ursula Bekhuis namens de gemeente, Frank Droste van de Bibliotheek Tubbergen, Bas Olde Hampsink namens Hof van Tubbergen, Maaike Hagedoorn uit naam van Scholengemeenschap Canisius Tubbergen en Max Bijwaard als afgevaardigde van Zorggroep Sint Maarten. De partijbesturen spraken de intentie uit om gezamenlijk te komen tot een passende vormgeving van activiteiten en het gebruik van panden en gronden.

Gemeente Tubbergen, Ursula Bekhuis, wethouder
‘Samen samenwerken en verbinden’

“Wat zijn we gezegend in Tubbergen, met zoveel wil om samen te werken en de verbinding te zoeken met elkaar. Als gemeente zijn wij blij met deze intentie-overeenkomst. Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld Scholengemeenschap Canisius en Zorggroep Sint Maarten samen activiteiten ontplooien die voor beiden een win-win situatie opleveren. De locatie van Zorggroep Sint Maarten leent zich prima voor het ontwikkelen van meer van dit soort activiteiten, samen met ondernemers, kunstenaars en de school.”

Frank Droste, Bibliotheek Tubbergen
‘Het past allemaal’

“Binnen de bibliotheek hebben we al vaker gesproken over het creëren van een fablab, ook wel ‘making space’ genoemd; een ruimte waar gecreëerd en geknutseld kan worden. We hebben zoveel vakmanschap in de gemeente Tubbergen. Kijk alleen al eens naar wat er in het gemeentehuis staat aan werkstukken waarmee prijzen zijn gewonnen door de makers. Daarom denk ik dat de ontwikkelingen die voortvloeien uit dit convenant heel goed zijn voor Tubbergen. Met elkaar brengen we jong en oud, zorg en bedrijven met elkaar in verbinding. Iedereen kan belang hebben bij deze nieuwe formule in en rond de Eeshof. Hier kan een plek ontstaan waar jongeren leren van vakmensen. Waardevol is hierin de koppeling met ondernemers. Een jongere leert bijvoorbeeld in de ‘making space’ een band plakken met medewerking van de lokale fietsenzaak. De  jongere blijkt fietsen repareren leuk te vinden en de fietsenzaak kampt met een personeelstekort. Het past allemaal in elkaar. Het convenant is de start van waaruit iets heel moois kan ontstaan.”

Max Bijwaard, manager van de gemeenschap Dinkelland-Tubbergen van Zorggroep Sint Maarten
‘De samenwerking op het terrein zie ik met vertrouwen tegemoet’

“Zorggroep Sint Maarten biedt op het terrein van de Eeshof diverse vormen van wonen, zorg en Dienstverlening. Van aanleunwoningen met de mogelijkheid van thuiszorg van Maartje (onderdeel van Zorggroep Sint Maarten) tot kleinschalige woonvormen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. De Havezate vormt hierbij het hart van het terrein. In het karakteristieke pand wonen echter niet alleen cliënten van Zorggroep Sint Maarten. Onder andere een restaurant, een kapel en vergaderplekken zijn hier ondergebracht. Ook kan men hier terecht voor dagbesteding. De mensen in Tubbergen kunnen nu en in de toekomst blijven rekenen op alle hulp van de Zorggroep die ze nodig hebben. De samenwerking op het terrein zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet. Het uitgangspunt is een locatie die in verbinding staat met de samenleving, maar die qua karakter en sfeer volledig blijft aansluiten bij onze bewoners.”

Maaike Hagedoorn, directeur Scholengemeenschap Canisius Tubbergen
‘Het is belangrijk om samen in de gemeenschap te staan’

“Met de intentieverklaring kunnen we aan de slag voor een samenwerking waarbij alle partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Onderwijs en jeugd horen daar zeker ook bij. De activiteiten bieden de jeugd extra mogelijkheden om buiten school actief bezig te zijn. Onze doelstelling is om jongeren te verleiden om naast sport- en binnen activiteiten, zoals gamen, zichzelf te ontwikkelen. Voor de keuzes die zij hierin maken moet wel aanbod zijn. Dat kan ontstaan door de vele kennis die er binnen de gemeente Tubbergen is te delen. Oud, jong en ondernemers. Met de stages vanuit het Canisius doen we dat al voor een groot deel. De activiteiten in de Eeshof verbinden in die zin met wat we al doen.  Bovendien hebben we in school een open atelier waar veel kinderen gebruik van maken. Uit ervaring weet ik dus dat er onder kinderen veel behoefte is aan creatieve bezigheden. Het belangrijkste is dat we samen in de gemeenschap staan.”

Bas Olde Hampsink, Hof van Tubbergen
‘Reuring op cultureel vlak voor een brede doelgroep’

“Deze intentieverklaring betekent samenwerken vanuit een uniek concept op een mooie locatie. Voor ons als Hof van Tubbergen zien wij volop potentie voor culturele ontwikkelingen. En om cultuur meer onder de aandacht te brengen. Met name het Koetshuis is een perfecte locatie waar kunstenaars een plek kunnen krijgen. Waar zij zowel hun werken tonen als ter plaatse werken. Dat kan ook projectmatig zijn. We krijgen namelijk nu al weleens vragen van kunstenaars of zij in Tubbergen onderdak kunnen krijgen.  Wanneer in het Koetshuis een ‘making space’ komt, kunnen daar ook workshops worden gegeven, bijvoorbeeld aan leerlingen van het Canisius. De koppeling met de zorg is dan ook snel gemaakt. Voor cliënten van de omliggende zorginstellingen is een workshop ook een leuke activiteit. Tegelijkertijd kunnen ondernemers er hun nieuwe apparatuur uitproberen en op een laagdrempelige manier dingen maken. Met deze samenwerking streven we naar reuring op het culturele vlak voor een brede doelgroep. Verbinding is hierin essentieel.”

5 partijen samenwerking Eeshof
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

V.l.n.r.: Max Bijwaard, Ursula Bekhuis, Frank Droste, Maaike Hagedoorn en Bas Olde Hampsink, voor het Koetshuis op het Eeshofterrein