Coronavirus

Concept Evenementenveiligheid, wat vindt u?

Publicatiedatum: 
4 jul 2018

Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met diverse evenementenorganisaties in Dinkelland en Tubbergen gewerkt aan een vernieuwd evenementenveiligheid proces.

Op dit moment ligt er een concept evenementenveiligheidsproces. Enkele onderwerpen die hierin zijn opgenomen zijn:

  • Verruiming van de meldingsvoorwaarden evenementen
  • Vergunningsvrij buurtfeest
  • Aanstellen 2 evenementenconsulenten
  • Invoering nieuwsbrieven
  • Meerjarenvergunningen blijven bestaan
  • Kaders voor kermisterreinen

We willen graag van u horen wat u van de inhoud van het concept evenementenveiligheidsproces vindt. Uw reactie kunt u tot 13 juli mailen naar Jolanda Idema, projectleider evenementenveiligheid: j.idema@noaberkracht.nl.

concert-1149979_1280
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-