Coronavirus

Column: Weer aan de slag

Publicatiedatum: 
28 aug 2018
’t Is niet te geloven, maar we moeten alweer aan het werk. Maanden kijk je er naar uit en als het dan eindelijk zover is, dan vliegt die vakantie voorbij. Dat is aan de ene kant balen, maar aan de andere kant hebben we ook wel weer zin om aan het werk te gaan. Gezellig bijpraten met collega’s, weer verder met lopende zaken en beginnen aan nieuwe projecten. En weer een beetje regelmaat in de dagen. Weekends die opeens ook echt weer weekends zijn. Ach, als je het zo bekijkt is het eigenlijk niet zo heel erg vervelend om weer te beginnen. We hopen dat dit ook voor u geldt?

Niet alleen als volwassenen gaan we aan de bak, ook de kinderen moeten weer naar school. Dat betekent dus dat we weer extra goed moeten uitkijken op straat. Want zeker tijdens die eerste dagen na de vakantie zwabbert de schoolgaande jeugd nog een beetje vrij en blij over de wegen. Uitkijken voor fietsers is een onderdeel van verkeersveiligheid, en een belangrijk speerpunt in veel van onze kernen. Hóe belangrijk, dat gaan we vanaf volgende week ervaren tijdens de bijeenkomsten over het Maatschappelijk Akkoord. Voor de vakantie hebben we al een aantal bijeenkomsten gehad in de dorpen, waarover wijzelf in elk geval heel enthousiast waren. En zo aan de reacties te horen, was dat wederzijds het geval.

We vinden het fantastisch om samen met u de agenda voor de komende jaren te bepalen. Goed, het duurt misschien allemaal wat langer dan wanneer het via de klassieke manier zou gaan, maar hoe mooi is het om straks een programma te hebben waarin iedereen zich kan vinden. Natuurlijk probeerden we dat voorheen ook via het coalitieakkoord, maar dat was uiteindelijk toch vooral een politieke aangelegenheid. Dat is nu veel minder het geval. Nu hebben we straks een agenda met speerpunten die belangrijk zijn voor u als inwoners. We hopen dus vanaf volgende week weer op een flinke opkomst tijdens de bijeenkomsten.

Dat het nu minder politiek is klopt trouwens ook weer niet helemaal. Het is meer dat de rol van de politiek verandert. Vroeger was dat wat overzichtelijker. Voor vrijwel alle zaken die ertoe deden werd er een raadsvoorstel gemaakt. Vervolgens nam de raad daar een besluit over en kreeg het college opdracht om het in de praktijk uit te voeren. Nu de dorpen veel meer meepraten over wat voor hen belangrijk is en de dorpen zelf met breedgedragen voorstellen komen, moeten we met elkaar een nieuwe manier vinden om daarmee om te gaan. Ook dat is een onderwerp dat aan bod komt tijdens de bijeenkomsten over het Maatschappelijk Akkoord. En dat is bij uitstek een onderwerp waarvan we heel graag zouden weten hoe u daarover denkt. Dus we hopen echt dat ook u er straks weer bij bent!

Cartoon college BW 2018-2022
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-