Coronavirus

Column: Veerkracht

Publicatiedatum: 
4 dec 2018
Dat roken, overgewicht en problematisch drankgebruik veel aandoeningen veroorzaken of verergeren, dat weten we inmiddels allemaal. Gelukkig hebben we staatssecretaris Paul Blokhuis, die deze problemen met zijn ambitieuze preventieplan terug wil dringen. Op zich een loffelijk streven, maar nadat we het plan eens kritisch doorlazen kwam het op ons toch allemaal wel wat betuttelend over.

Wie nog wat verder speurt in kranten of op het internet, leert al snel dat juist roken, overgewicht en problematisch drankgebruik vaak gepaard gaan met armoede. Wanneer de prijzen stijgen kan dat dus betekenen dat de armen nog armer worden en dat daardoor de kans dat zij in een sociaal isolement raken nog groter wordt.

Zou het niet veel beter zijn om het probleem om te draaien? Om eerst eens armoede en eenzaamheid aan te pakken? Niet alleen wij als overheid, maar wij als mensen samen met elkaar? En dat we vervolgens in plaats van het opstellen van een betuttelend beleid samen met elkaar eens te kijken op welke manier we kunnen komen tot positieve gezondheid.

Ja, u leest het goed. Positieve Gezondheid. Daarbij gaat het niet zozeer over het wel of niet ziek zijn, maar over het vermogen om lichamelijke, emotionele of sociale uitdagingen de baas te kunnen en zoveel mogelijk zelf te regie over je leven te houden. Iets wat je ook wel ‘veerkracht’ zou kunnen noemen. Mensen met voldoende veerkracht kunnen volgens Mirjam Vollenbroek uit Geesteren sneller herstellen na een medische ingreep. Dat konden we vorige week uitgebreid lezen in de krant. En het geheim van veerkracht? Dat is ook weer een kwestie gezond eten, voldoende bewegen en sociale contacten.

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers, die van Noaberkracht dus, ook voldoende veerkracht behouden, is door een groepje collega’s de vitaliteitsmaand georganiseerd. Een maand waarin we stilstaan bij gezond zijn en gezond blijven. Onzin om dat tijdens werktijd te doen, zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar, zoals we in het begin van dit stukje opperen: je moet ergens beginnen met het samen bewust worden van het belang van gezond eten, minder drinken en liefst niet roken. Bovendien zijn energieke en gezonde medewerkers ook beter in staat tot een goede dienstverlening. En dat is weer iets waar we allemaal plezier van hebben.

Nu rijst natuurlijk al snel de vraag: wat doen we zelf? Behalve dat we ons weer eens bewust zijn geworden van ons eet- en drinkpatroon hebben wij meegedaan met het slotstuk van de Vitaliteitsmaand; de triatlon, waarbij we hebben gezwommen, gelopen en gefietst. Eerlijk is eerlijk, wij waren bij lange na niet de snelsten. Maar daarom geven wij geen zier, want meedoen is belangrijker dan winnen! Sterker nog, goed kunnen verliezen is ook een vorm van veerkracht.

Cartoon college BW 2018-2022
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-