Coronavirus

Column: Samenloop

Publicatiedatum: 
10 sep 2019

Over twee weken is het zover. Dan wordt eindelijk de Samenloop voor Hoop gehouden. Een bijzonder evenement, waar zo’n beetje heel Tubbergen bij betrokken is. Ook vanuit Noaberkracht doen we mee met maar liefst twee teams: eentje van onze medewerkers en eentje bestaande uit de gemeenteraad en het college. We lopen bij toerbeurt, maar we hopen natuurlijk wel dat iedereen zoveel mogelijk blijft om de rest aan te moedigen.

Wat is het bijzonder dat het resultaat van één enkele oproep op Facebook zo’n immens evenement oplevert. En dan bedoelen we niet alleen immens in afmetingen, maar ook de manier waarop dit is georganiseerd door een heel team van vrijwilligers. Hoe mooi is het om samen met zoveel mensen stil te staan bij kanker en tegelijkertijd het leven te vieren. Om met elkaar mee te leven en de ziekte bespreekbaar te maken. Ook zijn we al druk bezig met het beschilderen, beschrijven of op een andere manier versieren van de papieren zakken. Een klusje waaraan vaak de hele familie meewerkt, want met die kaarsenzak geef je een heel persoonlijk tintje aan het evenement. Wat zal het een prachtig effect zijn, al die duizenden brandende kaarsen langs de route. En wat zal het indrukwekkend zijn om op deze manier met ons alleen een vuist te maken tegen deze vreselijke ziekte.

Voordat het echter zover is, staat ons nog van alles te wachten. Komende week gaan we eerst met nog elkaar naar Den Haag. We horen het u al denken: ‘ja, ja, lekker plezierreisjes maken, en maar roepen dat ze zo druk zijn’. Nou, gezellig zal het onderweg zeker zijn, want we gaan met ons allen met de trein, maar in Den Haag wordt het hard werken. Wat u waarschijnlijk niet weet, is dat er vanuit Twente een aantal lobbyisten werkzaam is op het Binnenhof. Het is hun taak om de belangen van onder andere onze gemeente te behartigen bij de regering. Zeker met zaken zoals bijvoorbeeld Natura 2000 of de veranderingen in de zorg is het erg fijn dat we op een bepaalde manier invloed kunnen uitoefenen in Den Haag. 

In september begint ook weer het politieke jaar. Een nieuw seizoen, met een nieuwe vergaderstructuur. Vanaf september worden de commissies Samenleving en Ruimte samengevoegd. Dat betekent dat er in plaats van twee commissievergaderingen op de maandag- en dinsdagavond, beide commissievergaderingen op dezelfde maandagavond worden gehouden. De vrijgekomen ruimte wordt ingevuld met zogenaamde Kernavonden, waarbij de gemeenteraad samen met uw buur(t)man of buur(t)vrouw naar u toekomt om van gedachten te wisselen over de praktische uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord. Werkt dat zoals we samen hebben verwacht? Wat is de huidige stand van zaken? Liggen we nog op schema en wat hebben we van elkaar nodig om besluitvormingsprocessen en uitvoering vloeiend te laten verlopen? De maandagavonden waarop de raad niet naar de dorpen gaat, worden ingevuld met themabijeenkomsten en natuurlijk de reguliere gemeenteraadsbijeenkomsten, waarbij besluiten genomen worden. Kortom, we gaan er met ons allen weer hard tegenaan.

cartoon met Hilde
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-