Coronavirus

Column: Regenboog

Publicatiedatum: 
28 mei 2019

In de gemeente Tubbergen mag iedereen er zijn. Daarmee bedoelen we letterlijk en figuurlijk, dat je mag zijn wie je bent en je er sowieso bij hoort. Om dat te benadrukken, heeft de gemeenteraad ons als college via een motie opdracht gegeven om van Tubbergen een zogenaamde regenbooggemeente te maken. Een gemeente die er duidelijk voor uit komt dat we hier op geen enkel vlak discrimineren.

Dat is een opdracht waar wij als college uiteraard achter staan. Maar hoe pak je zoiets aan in de praktijk? Daarvoor gingen we in gesprek met mensen uit ‘de doelgroep’. Nu we dit opschrijven realiseren we ons dat alleen al dat woord ‘doelgroep’ ongelofelijk stigmatiserend is. We gooien dit woord dus direct in de prullemand en gingen dus in gesprek met de initiatiefnemers van deze motie en met een aantal heteroseksuele, homoseksuele en lesbische inwoners. Ook de Homo Plattelandskring Twente was hiervoor uitgenodigd. En nu we deze zin opschrijven voelen we het ook weer: waar slaat het in vredesnaam op om seksuele voorkeuren te benoemen. Wat zegt dat ene aspect nu over de mens als geheel? Volgens ons helemaal niets, maar vooruit.

Desalniettemin (ook een mooi woord trouwens) was een goed gesprek, waarbij we de conclusie trokken dat een regenbooggemeente meer moet zijn dan alleen het opkomen voor de LHBTI gemeenschap. Om het met het bekende kerstlied van Herman Finkers te zeggen: ‘blank of bruin, of mongool, WAO-er of creool, wij zijn allemaal gelijk, als het ware’. Oftewel, als regenbooggemeente willen we er zijn voor alle groepen die niet begrepen worden en als ‘anders’ worden gezien en die zich in de maatschappij of in onze gemeente zich niet zichzelf kunnen of durven te voelen. Kortom, als ‘anders’ de standaard wordt, dan is niets meer ongewoon. Als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen in de gemeente Tubbergen, dan hebben we heel wat gewonnen. De vraag op hoe we dit nu in de praktijk voor elkaar kunnen krijgen, is echter nog niet beantwoord. Daarom krijgt dit gesprek een vervolg, waarbij er naar wordt gestreefd om de kring groter en breder te maken door ook andere doelgroepen vragen aan te sluiten.

Ook een mooie bijeenkomst hadden we vorige week woensdag in de tent op het terrein van Jumping Schröder. De Sportverkiezing 2018, waar tientallen sporters werden bewonderd en gehuldigd. Natuurlijk waren er winnaars, maar voor geldt; meedoen is winnen. Meedoen in een winnende club is knap, maar meedoen met een recreantenteam kan minstens zo leuk zijn. Meedoen in de samenleving vinden wij sowieso heel belangrijk. Wie of wat je ook bent, iedereen mag er zijn. Samen maken wij die regenboog. Eigenlijk zou dat zo vanzelfsprekend moeten zijn dat we helemaal niet zouden hoeven nadenken over het predicaat regenbooggemeente.

Cartoon college regenboog
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-